Nyheter

Höj fastighetens värde: Investera i hissarna

Text: Kjell-Arne Larsson

Fastighetsägaren har mycket att vinna på att sköta om, underhålla och modernisera sina hissar. Enligt gällande regelverk är det ägaren som har ansvar för att underhålla hissarna i fastighetsbeståndet. En rekommendation är att när hissen börjar närma sig 20–25 år, överväga en modernisering. För hus som helt saknar hiss finns nästan alltid en lösning för efterinstallation. Säkra hissar ökar tillgängligheten och höjer fastighetens värde.

Oavsett om hissen är gammal eller ny, har säkerhetsbrister eller är helt uppdaterad när det gäller säkerhet, är det fastighethetsägaren som har ansvar för hissens skötsel och underhåll ”så att den ger ett tillfredsställande skydd för säkerhet och hälsa” (enligt Boverkets författningssamling 2011:12 med tillägg).

Hissen ska varje år genomgå en säkerhetsbesiktning (eller för vissa hisstyper vartannat år) som utförs av ett oberoende tredjepartsföretag. Olyckor och incidenter ska fastighetsägaren rapportera till kommunens byggnadsnämnd. Vid allvarliga incidenter är det ägarens ansvar att hissen stängs av. Detta gäller också vid upprepade mindre allvarliga brister.

Modernisering av hiss

Som alla maskiner har även hissar en begränsad livslängd och det är lämpligt att göra en statusbedömning när denna börjar närma sig 20–25 år.

– Med tanke på att mer än hälften av Sveriges hissar är äldre än 30 år är moderniseringsbehovet i landet stort. Men med rätt åtgärder kan många hissar leva vidare under en lång tid, säger Daniel Nyman, ordförande i Hissförbundet.

För statusbedömningen anlitar du företaget som sköter servicen, ett annat hissföretag eller en fristående hisskonsult. Statusen ska bedömas på både mekaniska och elektriska delar. Sedan kan det vara idé att låta uppdragstagarna räkna på några alternativ.

Här finns tre huvudlinjer:

Förnya hela hissen, dvs. inklusive hisskorg, motor, styrsystem och all kringutrustning.

Ersätt slitagedelar. Byt allt i apparatskåpet (dator och elektronik), frekvensstyrning och motor

Ersätt slitagedelar och modernisera valda delar.

Om du använder ett fastighetssystem för underhållet, lägg i god tid in underhållsinsatser och tidpunkt för statusbedömning. Och fondera gärna medel inför en modernisering.

FÖRDELAR MED ATT MODERNISERA EN HISS:

Förbättrar säkerheten

Förbättrar driftsäkerheten och funktionaliteten

Förbättrar tillgängligheten

Minskar hissens energiförbrukning med 40–70 procent

Förbättrar komforten och ger en tystare hiss

Förbättrar utseendet och gör entrén mer välkomnande

– En modernisering höjer fastighetens värde. Du får en tystare hiss, med mjukare gång, hög personsäkerhet och ett finare trapphus, poängterar Daniel Nyman.

Vid modernisering av hissar i gamla fastigheter kan trånga schakt ställa till problem. Ett trångt schakt tillåter givetvis bara en liten hisskorg. Det kan vara svårt att förse denna med korgdörr och samtidigt få rum med exempelvis en rullstol i hisskorgen. En fotocellridå ger betydligt högre säkerhet än inget skydd alls, och får monteras i stället för korgdörren.

– Med tiden har branschen utvecklat tekniska lösningar som är utrymmesbesparande så det går nästan alltid att hitta en lösning, fortsätter Daniel Nyman.

För fastigheter utan hiss – efterinstallation

För gamla fastigheter som saknar hiss kan förstås utrymmesbehovet vara en utmaning. Helst vill man utnyttja befintligt trapphus och dela upp detta för trappor respektive hisschakt. Tack vare utrymmesbesparande teknik går det att lösa i flertalet fall.

Det finns tre huvudsakliga koncept:

Dela befintligt trapphus

Behålla trapphuset intakt och bygga hisschakt utanpå fasaden

Bygga om trapphuset till hisschakt och bygga nytt trapphus utanpå fasaden

De två senare alternativen kan tillföra mycket till husets arkitektur och dessutom ge ett trapphus som känns rymligare och ljusare om det görs på rätt sätt.

– Det finns idag kostnadseffektiva hisslösningar som är utvecklade speciellt för att installeras i bostadshus som inte har hiss. Dessa är utvecklade för att vara utrymmessnåla samtidigt som de har hög säkerhet. Koncepten är modulära vilket innebär enkel och kostnadseffektiv installation, berättar Daniel Nyman.

Statligt stöd för modernisering eller efterinstallation

Det statliga stödet till bostäder för äldre kan utnyttjas för anpassning av gemensamma utrymmen i hyres- eller bostadsrättshus. Anpassningarna kan även inkludera efterinstallation eller modernisering av hiss. Det är inget krav att äldre redan bor i huset utan anpassningen ska främja kvarboende för äldre personer genom ökad tillgänglighet och trygghet. Det är länsstyrelsen där fastigheten är belägen som beslutar om stödet. Fastighetsägaren kan ansöka om stöd för hissinstallation upp till 200000 kr per byggprojekt, maximalt ¼ av kostnaden.

– Fram till nu har det även funnits en så kallad påbyggnadsbonus för den som bygger nya hyres- eller studentbostäder genom våningspåbyggnad. Bonusen var en del av det statliga investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studenter. Men i och med att Riksdagen i slutet av november röstade igenom oppositionsbudgeten kommer detta stöd tyvärr att avskaffas från och med nästa år, kommenterar Daniel Nyman.

Tänk på hissen vid ombyggnad i huset

Slutligen några detaljer att tänka på vid ombyggnad i ett hus. Se över belysningen vid hissen! Om trapphusbelysning med rörelsesensor installeras kan det ibland leda till att det är mörkt i trapphuset när hisspassageraren kliver ur hissen. Då ska man komplettera belysningen vid själva hissen.

Tänk på att maskinrummet som oftast finns högst upp måste kunna nås av servicepersonal. Detsamma gäller brytskivor och hisschaktets topp. Om husets vindsutrymmen byggs om gäller det att tänka sig för så att inte tillträdesvägarna till dessa delar av hissen försämras. Servicepersonal ska inte behöva gå genom någons lägenhet för att nå dessa delar.