Nyheter

Så kan Gustav Adolfs torg i Göteborg se ut efter ett skyfall

Text: Kjell-Arne Larsson

Under konferensen Building Sustainability presenterades flera bidrag under rubriken ”AI som verktyg för hållbar stadsutveckling”. Ett av de riktigt potentiella projekten genomförs i Göteborgs stad. Där visas möjligheterna att använda en digital tvilling av staden och AI, som verktyg i klimatarbetet. Tänkbara tillämpningar finns inom allt från stadsplanering till att prognosticera konsekvenser av klimatförändringar och förutsäga allvarliga händelser.

Presentatör var Eric Jeansson, geodatastrateg och projektledare för ”Virtuella Göteborg”, ett projekt som utförs inom Göteborgs stad. Digital tvilling och AI kan användas både för att anpassa (parera) för klimatförändringar och för att planera staden i stort.

Simulerar havsnivåhöjning

Klimatförändringarna bedöms orsaka en höjning av havsnivån med 0,7 meter till 2100. Hur kan exempelvis Gustav Adolfs Torg drabbas av 2100 års maximala högvattennivå?

Detta går att simulera, vilket Eric Jeansson visade i bild och film.

Virtuella Göteborg använder visuella data som flygbilder och drönarbilder samt geodata. Till dessa kopplas annan information och så byggs en digital tvilling av Göteborg. I denna går det att ta hänsyn till olika händelser och med hjälp av AI kommer man i en framtid att kunna simulera olika utfall. Tanken är att AI också tar beslut, bättre än människan som inte klarar komplexa underlag och komplexa scenarier.

Mer direkt i vardagen går det att med hjälp av den digitala tvillingen förbättra underhåll av staden och dess tekniska system. I plan- och projektarbete blir det möjligt att simulera utfallet av olika (bygg)planer.

– Jag ser en stor potential att använda AI för att jobba med stadsutveckling i stort, menade Eric Jeansson. Vi kan göra en smartare planering. Den blir i verklig mening multidisciplinär. Hållbarhet är så mycket mer än teknik och ekologi, alla sociala aspekter måste också finnas med.

För att tala om tillämpning i realtid kan en digital tvilling tillsammans med AI observera (via sensorer, Internet of Things) och även kontrollera, och som nämnts själv ta beslut.

AI blir viktig för att simulera och analysera effekter av såväl händelser som olika tänkbara planalternativ. Det går att se en parallell med utveckling av nya bilmodeller. Först konstrueras en virtuell bil som får genomgå en virtuell krocktest, långt innan en fysisk sådan genomförs.

– Man kan säga att vi vill krocktesta Göteborg, förklarade Eric Jeansson.

”Timeless experience”

Med hjälp av AI går det också att samla på sig ”timeless experience” inför kommande planer och projekt. Det kan gälla allt från enskilda byggnationer till trafikplanering.

AI blir således ett stöd för att både förstå skeenden och samband, nå konsensus och vidta åtgärder.

– Den digitala tvillingen kan tillhandahålla stadens alla processer med relevant information och agera som en plattform för planering, styrning och förvaltning, men också som en testbädd för utveckling och innovation, sammanfattade Eric Jeansson.

För att bygga upp tvillingen är det tänkt att insamling av geodata och all annan information ska göras automatiskt och här kan AI bidra med att samla data på ett smart sätt.

På bilden: En simulering gjord av Virtuella Göteborg visar hur Gustav Adolfs torg kan se ut efter ett skyfall

Bild: Göteborgs Stad