Nyheter

Debatt: ”Det slopade investeringsstödet slår hårt mot socialt och idédrivet byggande”

”Vi ser med oro och bestörtning på riksdagens ogenomtänkta budgetbeslut att slopa investeringsstödet för hyresrätter. Det kommer att få mycket negativa konsekvenser för socialt och idédrivet byggande – särskilt på landsbygden.”

Det skriver flera nationella intresseorganisationer och aktörer som arbetar med byggande av bostäder och bostadsförsörjning på ”svagare marknader” i ett debattinlägg i Dagens Samhälle:

”För civilsamhällets sociala och idédrivna byggande (bygg- och bogemenskaper, byggprojekt drivna av småskaliga kooperativ, lokala utvecklingsbolag och bygdebolag) har investeringsstödet varit helt avgörande för att få projekt genomförda under de senaste åren. Det handlar både om att bygga på så kallade ”svagare marknader”, i mindre orter och utanför tätortscentrum och att bygga för grupper med lägre betalningsförmåga.”

”Svårigheten att lyckas genomföra och finansiera byggprojekt på svaga marknader är att vi sedan 30 år tillbaka har en modell för bostadsfinansiering där kreditmarknaden utifrån regelverken är tvungna att värdera projektets marknadsvärde i stället för att se till dess bruksvärde. Detta gör det omöjligt att få finansiering till projekt där marknadsvärdet riskerar att understiga produktionskostnaden – vilket är fallet i de flesta mindre kommuner och orter.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/det-slopade-investeringsstodet-slar-hart-mot-socialt-och-idedrivet-byggande/