Nyheter

Debatt: ”Inför marknadshyror i en frivillig överenskommelse mellan fastighetsägare och hyresgäster”

”Inför marknadshyror stegvist i form av en frivillig överenskommelse mellan fastighetsägare och hyresgäster, som liknar ombildning av hyresrätter till bostadsrätter. Det är en väg till en bättre bostadsmarknad.”

Det skriver nationalekonomerna Mats Bergman och Sten Nyberg i en SNS-rapport:

”I en SNS-rapport som släpps i dag diskuterar vi möjliga orsaker till de ökande kostnaderna och hur de påverkar utbudet på längre sikt. Vi ger också ett förslag på hur hyresregleringen delvis skulle kunna avvecklas för att göra utbudet mer flexibelt på kortare sikt.”

”Stigande markpriser kan förklara ungefär en tredjedel av kostnadsökningen på bostadsmarknaden, högre arbetskraftskostnader bidrar också. Det som sticker ut mest i Sverige i jämförelse med andra länder är dock utvecklingen av kostnaderna för byggmaterial, vilket delvis kan bero på bristande konkurrens men också kan avspegla ökande skillnader mellan listpriser och faktiska priser. Statistiken, som bygger på listpriser, kan därför ge en missvisande bild av kostnadsutvecklingen. Detta gör det svårt att ta reda på hur det ligger till. En myndighet som Konkurrensverket borde ha bättre förutsättningar att belysa detta.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.di.se/debatt/debatt-forslag-till-en-battre-bostadsmarknad/