Nyheter

VafabMiljö vinner Miljö- och klimatpriset 2021

Länsstyrelsen i Västmanland delade den 26 november, ut sitt Miljö- och klimatpris till VafabMiljö Kommunalförbund för sin biogasanläggning. Den byggdes 2005 och var då en av de första i sitt slag i Sverige. Den 1 september i år invigdes om- och tillbyggnaden av anläggningen på Gryta i Västerås. Anläggningen är nu toppmodern och kan ta emot ännu mer matavfall för att producera biogas och biogödsel, för en hållbar framtid.

Det var med stor glädje som VafabMiljös förbundsdirektör Carina Färm, tog emot priset tillsammans med Olga Korneevets, processingenjör på Västerås slott idag, den 26 november.

– Vi är jätteglada över priset! Biogasen spelar en mycket stor roll i omställningen mot ett fossilfritt Sverige och vi delar det här priset med alla som bor i vår region. Matavfallet blir inte bara biogas utan också biogödsel. Det blir dubbelt bra, säger Carina Färm.

Miljö- och klimatrådets motivering av vinnaren lyder:

”Västmanlands miljö- och klimatpris 2021 tilldelas VafabMiljö för den nya biogasanläggningen. VafabMiljö har under lång tid producerat biogas från rent matavfall till miljöfordon i Västmanland och biogödsel till lantbrukare. Med den nya effektivare anläggningen kan nu även förpackat livsmedel från butiker omhändertas. Teknik för att producera flytande biogas till industri och tunga fordon har tagits fram. Transportindustrin står för nära en tredjedel av de fossila utsläppen i Sverige och den nya toppmoderna biogasanläggningen kommer att bidra till en minskad klimat-påverkan. VafabMiljö bidrar genom denna anläggning till att göra Västmanland till en miljö- och klimatförebild.”