Nyheter

Ny klimatmodul i SundaHus Miljödata

Nästan inget extra jobb och ändå enkelt skapa en klimatrapport för en byggnad? Det låter nästan för bra för att vara sant men med SundaHus nya klimatmodul är det möjligt! Arbetar du redan idag, eller funderar du på att börja, med loggböcker för byggnader är det enkelt att ta fram klimatrapporter i SundaHus Miljödata.

Med hjälp av SundaHus nya klimatmodul kan projektens klimatpåverkan beräknas och redovisas i klimatrapporter/ deklarationer. Klimatmodulen följer Boverkets kommande krav på klimatdeklarationer för byggnader och indikator 15 i Miljöbyggnad 3.

Fördelar SundaHus Miljödata klimatmodul:

enkelt och effektivt att ta ut klimatrapporter för dem som redan använder SundaHus Miljödata för att skapa loggböcker för byggnader

mer ”relevant och rätt data”, d.v.s. mer produktspecifik istället för generisk produktdata, något som hela branschen strävar efter

klimatpåverkan beräknas på faktiskt uppförd byggnad/slutresultat, ej bara mängder från projekteringsskede (från kalkylsystem/BIM)

kan användas för klimatberäkningar av flera byggnader och därmed summeringar av flera fastigheter/projekt

enkelt att få fram produktspecifik klimatdata som kan användas på andra sätt, t.ex. vid beräkningar i tidiga skeden

möjlighet att beräkna A1-A5.1 i ett och samma verktyg