Nyheter

Inwido undertecknar Science Based Targets Initative

Inwido ansluter sig nu till det välrenommerade Science Based Targets Initative med ambitionen att reducera koncernens utsläpp av växthusgaser. Genom att stå upp för SBTi tydliggörs koncernens arbete för att minska utsläppen och på så sätt bidra till Parisavtalets 1,5 gradersmål.

Med undertecknandet av Science Based Targets Initiative (SBTi) sätter Inwido ännu tydligare mål för sitt kontinuerliga långsiktiga arbete med att minska företagets egna, såväl som bland annat underleverantörers utsläpp av växthusgaser. Målen kommer också, i och med anslutningen, att följas upp på ett vetenskapligt sätt och valideras av SBTi.

– I och med att vi ansluter oss till Science Based Targets Initiative kommer vi framöver att ingå i ett sammanhang som på ett trovärdigt och vetenskapligt sätt utvärderar resultatet av våra insatser för att sänka utsläpp av växthusgaser, på vägen mot 1,5-gradersmålet. Det tycker jag är väldigt bra. Jag gläds också åt att vi under de senaste åren fortsatt sänka utsläppen av koldioxid per enhet, helt i linje med de ökade ambitionerna på området, säger Henrik Hjalmarsson, VD & Koncernchef Inwido.

Science Based Targets grundar sig i ett samarbete mellan Carbon Disclosure Project (CDP), FN: s Global Compact, World Resources Institute (WRI) och World Wide Fund for Nature (WWF).

Mer information om Science Based Targets se:

https://sciencebasedtargets.org/