Nyheter

Hur bygger vi en lycklig stad?

Charles Montgomery är urbanist, författare och grundare av Happy City och talar på Business Arena Uppsala, Nordens ledande mötesplats för fastighets- och samhällsbyggnadsbranschen. Mötesplatsen arrangeras den 1 december 2021.

Montgomery är främst känd för sina böcker ”The Last Heathen” och ”Happy City” och har rådgivit och föreläst för beslutsfattare i bland annat Kanada, USA och England. Genom samarbete, samråd och urbana experiment får han beslutsfattare och stadsbyggare att förstå hur de kan förändra sina städer.

På Business Arena Uppsala håller Montgomery ett anförande om ”Hur vi bygger en stad som gör innevånarna lyckliga” med fokus på hur en stad kan vara mer än gator, byggnader, parker och transportmedel av olika slag. Men också hur man skapar utrymmen där människor kan mötas på sina egna villkor. Moderator: Lydia Capolicchio, journalist och programledare.

Vad: How Do We Build a City That Makes its Inhabitants Happy?

När: 1 december kl. 09.05-09.30

Plats: Business Arena Uppsala, Uppsala Konferens och Kongress.

Årets Business Arena Uppsala genomförs i samarbete med Uppsala Kommun.