Nyheter

Fastighetsägarna: Så skapar vi framtidens stadskärnor

”Framtidens stadskärnor är hållbara och bygger på flexibilitet, delning och mixade funktioner. Vi vill därför se ett större fokus på stadslivet med kulturen som bärande kraft.”

Det skriver Anna Liljenby, Expert stadsutveckling Fastighetsägarna GFR , Anna Wiking, Näringspolitisk chef Fastighetsägarna Syd , Christina Friberg, Expert stadsutveckling Fastighetsägarna MittNord  och Helena Olsson, Chef stadsutveckling Fastighetsägarna Stockholm i ett debattinlägg i Dagens Samhälle:

”Fastighetsägarna presenterade under hösten Cityindex 2021 som beskriver omsättningsutvecklingen i Sveriges stadskärnor. Rapporten visar att en stadskärna med ett varierat utbud driver konsumtionsflöden. I dag är en levande stad mer än bara handel. Därför tror vi att traditionella handelspolicyer behöver utvidgas till stadslivspolicyer som inkluderar ett bredare fält av såväl kommersiella som icke-kommersiella verksamheter.”

”Fastighetsägarna vill verka för levande stadsmiljöer med ett brett och varierat utbud av bostäder, kontor, handel, kultur, restauranger, caféer, samhällsservice och grönytor. Med facit över pandemiåret 2020 i hand ser vi hur enormt stark kopplingen är mellan flöden och omsättning i våra stadskärnor.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/fastighetsagarna-sa-skapar-vi-framtidens-stadskarnor/