Nyheter

L&T går över till eldriven fordonsflotta

L&T accelererar elektrifieringen av företagets fordonsflotta och har nu bytt ut 50 st transportbilar till 100% eldrivna transportbilar. Detta innebär att 20% (totalt 100 st) av företagets fordonsflotta nu är elektrifierad.

Målsättningen är att alla servicebilar inom företaget ska vara eldrivna inom fem år. För laddinsfrastrukturen vid L&T:s kontor har Elektroskandia tagit fram laddboxar och de första har installerats vid företaget kontor i Sköndal, Stockholm. För att manifestera satsningen anordnades ett uppmärksammat lunchevent den 30 september då de 50 nya elbilarna körde i karavan genom Stockholm till Sköndal.

L&T arbetar med drift, underhåll och energioptimering av fastigheter, samt med lokalvård och hygienservice till livsmedelsindustrin. Företaget är rikstäckande med över 30 kontor i Sverige och har totalt cirka 1300 anställda.

Mikael Viik är Procurement Manager på L&T:

– Vi har ett stort miljöfokus på företaget och energioptimering ligger i vårt DNA, då vi dagligen jobbar med detta i våra kunders fastigheter. Inom L&T vill vi ligga i framkant när det gäller Sveriges gröna klimatomställning och då har givetvis frågan om elbilar aktualiserats. Vi har idag inom företaget cirka 500 bilar varav 350 servicebilar. Många företag diskuterar idag elektrifiering av sin bilpark och frågorna är många. Hur är räckvidden, hur lång tid tar det att ladda, hur ser laddinfrastrukturen ut och hur länge ska man vänta? Vi tror att den här övergången till eldrift framför allt kräver ett nytt sätt att tänka, planering och en beteendeförändring. Dessutom krävs en kraftig utbyggnad av laddinfrastrukturen. Vi har dock valt att inte vänta längre utan att agera nu! Som ett första steg har vi därför bytt ut 50 st av våra transportbilar till 100% eldrivna transportbilar, med våra tjänstebilar gör det att vi i dagsläget har 100 st rena elbilar i vår fordonsflotta.

– I samband med att vi nu går över till elbilar lägger vi stort fokus kring laddmöjligheter på våra lokala kontor och eventuellt i hemmet. Vi kommer även vara delaktiga i att driva utvecklingen framåt inom den generella laddinfrastrukturen genom samarbete med drivmedelsbolag, leverantörer, samhälle och kunder för att utöka de laddningsalternativ som finns i dagsläget, säger Mikael Viik.

Lösningar för företaget, hemmet och kunderna

Lösningen är att L&T skapat en personlig laddpalett för sina förare. Den utgår från hur man bor, vilket kontor man utgår ifrån, vilka kunder man har samt hur laddinfrastrukturen ser ut.

– Vi startar nu med att etappvis förse alla våra kontor med laddboxar. Här kommer vår personal och även besökare kunna ladda sina bilar. För de förare som behöver en laddlösning hemma har vi tagit fram ett koncept tillsammans med OKQ8, där vi erbjuder en finansieringsplan under 24 månader och OKQ8 läser av energiförbrukningen automatiskt, ersätter föraren och sedan fakturerar oss. Vi håller även på att ta fram ett koncept för att kunna erbjuda våra kunder en komplett laddlösning vid deras fastigheter, berättar Mikael Viik.

Elektroskandia huvudleverantör

Elektroskandia har avtal med L&T sedan många år tillbaka och är företagets huvudleverantör av elmateriel. Hedvig Newman är projektledare och kundansvarig för L&T på Elektroskandia.