Nyheter

Trianon förvärvar i Malmö

Trianon har tecknat avtal om förvärv av en samhällsfastighet i centrala Malmö omfattande cirka 3 200 kvm. Det överenskomna fastighetsvärdet är 70 Mkr och fastigheten har ett hyresvärde om 5,1 Mkr.

Affären är i linje med bolagets strategi att förvärva bostäder och samhällsfastigheter med utvecklingspotential i Malmö med omnejd.

– Vi gör ännu ett förvärv i Malmö, denna gång av en samhällsfastighet med en långsiktig hyresgäst samt utvecklingspotential i form av en möjlig byggrätt, säger Olof Andersson, VD på Trianon.

Avtal har tecknats om förvärv av fastigheten Härsjön 4 i Malmö omfattande cirka 3 200 kvm uthyrningsbar yta samt ett hyresvärde om 5,1 Mkr. Fastigheten som ligger på Hålsjögatan byggdes 1980 och hyrs idag av Malmö stad som bedriver verksamhet inom arbetsmarknads- och socialförvaltning.

Det överenskomna fastighetsvärdet uppgår till 70 Mkr. Säljare är Casasvea. Förvärvet sker i bolagsform och tillträde av fastigheten beräknas ske den 1 december 2021.