Nyheter

Ny rapport: Sveriges billigaste kommun att leva och bo i

Piteå kommun är landets tredje billigaste kommun att leva i, sett från löpande boendekostnader. Det enligt rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”.

– Inom PIKAB arbetar våra dotterbolag målmedvetet med att skapa både effektiva och hållbara infrastrukturer. Säkra leveranser är otroligt viktigt för våra kunder och en förutsättning för ett fortsatt växande Piteå. Att ta sig upp på pallen i denna undersökning ger oss ett positivt kvitto på att vi gör många bra saker.

Enligt rapporten ligger boendekostnaden för Piteå kommun på 292 kronor per kvadratmeter och år, mot rikssnittet på 371 kronor per kvadratmeter och år. Den låga boendekostnaden beror till stor del på Pireva och systerbolagets Pite Energis låga taxor. Båda bolagen ingår i Piteå kommunföretag AB.

–  Vi vill skapa ännu bättre förutsättningar och möjliggöra för människor som bor här idag att skapa en god livsupplevelse – och dessutom locka fler människor som vill bo, verka och leva i Piteå, säger Daniel Fåhraeus, VD på PIKAB.