Nyheter

Ny styrelseordförande i HusmanHagbergs ägarkoncern Realtorgroup Europe

Vid bolagsstämman i slutet av september tillkännagavs att Lennart Hagberg efterträder Pär Bergkvist på styrelseordförandestolen Realtorgroup Europe, koncernen som äger den rikstäckande fastighetsmäklarkedjan HusmanHagberg.

Pär, som varit en av grundpelarna i HusmanHagberg sedan starten för snart 25 år sedan och deltagit i koncernens styrelsearbete under två decennier, kommer ägna sin framtid åt mer närliggande intressen.

– För tio år sedan slog jag ner mina bopålar på Sveriges största ö och har haft förmånen att engagera mig lokalt i regionen i viktiga frågor för varumärket Gotland. Jag ser även fram emot några nya projekt inom familjeföretaget samt tid för familjen, våra barn och barnbarn.

Medgrundare, tidigare VD, koncernchef och nu sedan en månad arbetande styrelseordförande – det är få förunnat att kunna personifiera ett företags själ på samma vis som Lennart Hagberg. HusmanHagberg har under hans ledning vuxit från fyra kontor i Stockholmsområdet till drygt ett hundratals enheter spridda över hela Sverige och i dagsläget sex kontor i Spanien.

Det är en expansiv koncern i en dynamisk och snabbt föränderlig bransch som nu får en ny ordförande.

– Fastighetsbranschen har aldrig varit intressantare att jobba i än den är idag, menar Lennart Hagberg. Nya omvärldsförutsättningar kräver nya förmågor. Ett område vi ser kommer att bli en allt större del av vår och våra kollegors verksamhet är bolån. Här känner jag mig trygg i att vi har en styrelse med bred kompetens som dessutom kommer att förstärkas ytterligare 2022, då vi ju också har glädjen att fira HusmanHagbergs 25-årsjubileum.