Nyheter

John Mattson accelererar digitaliseringen

Bostadsfastighetsbolaget John Mattson byter fastighetssystem för att accelerera digitaliseringen och förbättra hyresgästupplevelsen.

Med plattformsbytet tar man nu ett helhetsperspektiv kring förvaltningen och hyresgästkommunikationen utifrån bolagets vision att skapa goda livsmiljöer över generationer.

– Vi har haft en gedigen process där vi har jämfört olika fastighetssystem och där valet av Momentums system känns rätt. Ett väl fungerande fastighetssystem som ligger i framkant påverkar såväl vårt interna arbete som hyresgästernas upplevelse av John Mattson. Med Momentums system med modern teknik och användarvänligt gränssnitt kan vi ta ett stort tekniksteg framåt, säger Christina Hansson, förvaltningschef på John Mattson.

John Mattson äger och förvaltar drygt 4 300 hyreslägenheter och cirka 60 000 kvadratmeter kommersiella lokaler i Stockholmsregionen. Valet av nytt fastighetssystem föll på Momentum Fastighet som är en modern SaaS-plattform med stora integrationsmöjligheter genom öppna API:er.

I upphandlingen sökte John Mattson en leverantör som kunde erbjuda ett nära och transparent samarbete och en modern, lättanvänd produkt byggd på en framtidssäker plattform.

– Vi tror att våra gemensamma ambitioner som företag, att sätta människan i fokus och arbeta nära våra kunder, borgar för ett gott samarbete under många år framåt, säger Andreas Kahr, försäljningschef på Momentum. Vårt fokus på att utveckla nästa generations produkter för fastighetsbranschen får allt större genomslagskraft på marknaden. Vi är glada att hälsa John Mattson välkomna som en av flera nya kunder inom den privata fastighetssektorn.