Nyheter

Sh Fastighetsutveckling och Midroc Properties säljer fastigheter i Uppsala

Sh Fastighetsutveckling och Midroc Properties har tecknat avtal om försäljning av gemensamt ägda fastigheter i centrala Uppsala. Köpare är Epic Development AB, en lokal aktör som kommer att arbeta för att skapa hotell- och centrumverksamhet på platsen.

Sh Fastighetsutveckling AB och Midroc Properties har avyttrat sina samägda fastigheter Fjärdingen 34:1 (benämnd ”Svettis”) och Fjärdingen 34:2 (benämnd ”Svandammshallarna”) belägna i centrala Uppsala invid Stadsparken.

Köpare är Epic Development AB, en lokal aktör med stark förankring i staden, uppbackad av en svensk institutionell finansiär. Sh Fastighethetsutveckling och Midroc Properties kommer även fortsatt medverka till att driva detaljplanearbetet för fastigheten Fjärdingen 34:2, i syfte att skapa förutsättningar för bland annat hotell- och platsanpassad centrumverksamhet.

– Genom den här affären blir det samma ägare till fastigheterna Svettis, Svandammshallarna och grannfastigheten Flustret. Det ger en unik möjlighet att skapa ett mycket attraktivt och inbjudande område som erbjuder ett utökat folkliv, rörelse och trygghet på platsen. Området inbjuder såväl Uppsalabor som besökare och turister till allt från fritid och nöje till ett unikt hotellboende, säger Torbjörn Wennberg, VD Sh Fastighetsutveckling AB.

– Jag ser stora möjligheter för Uppsala som stad i utvecklingen av det aktuella området. Hotellet kommer att bli en naturlig mötesplats för Uppsalabor, besökare och turister, säger Magnus Björkegren, styrelseledamot i Epic Development AB.

Epic Development AB tillträdde fastigheterna den 22 oktober.

Fakta om fastigheten Fjärdingen 34:1

Total uthyrningsbar area är c:a 1 750 kvadratmeter. Fastigheten är uthyrd för gym inkluderande tränings- och friskvårdsverksamhet.

Fakta om fastigheten Fjärdingen 34:2

Bef äldre byggnad som idag uthyrs på korttidsavtal och planeras rivas efter ny detaljplan. Ny detalplan pågår för hotell- och centrumverksamhet omfattande c:a 11 000 kvadratmeter.