Nyheter

Malin Thorin blir hållbarhetsspecialist på Riksbyggen

Riksbyggen förstärker med hållbarhetskompetens i Göteborg och rekryterar Malin Thorin som ny hållbarhetsspecialist. Malin började sin tjänst på Riksbyggen den 11 oktober och kommer närmast från Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg där hon arbetat som miljösamordnare.

Riksbyggen har en tydlig strategi att ligga i täten när det gäller hållbar utveckling, både inom nyproduktion av bostäder och fastighetsförvaltning. Det ska bli både spännande och roligt att axla jobbet som hållbarhetsspecialist på Riksbyggen, säger Malin Thorin.

Malin kommer att ha sin placering på Riksbyggens kontor i Göteborg och kommer att tillföra viktig kompetens och stötta organisationen i hållbarhetsfrågor vad gäller nyproduktion av bostäder. Malin kommer närmast från en tjänst på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg som miljösamordnare och har tidigare bland annat jobbat som miljökonsult på Bengt Dahlgren och Cowi.

– Bygg och fastighetssektorn har en stor miljöpåverkan och därmed en betydande roll att spela i omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Riksbyggen har ambitiösa hållbarhetsmål och vi har många innovativa projekt som ska bidra till att uppfylla dessa. Det känns mycket bra med Malins breda kompetens i rollen som hållbarhetsspecialist på Riksbyggen, säger Karolina Brick, hållbarhetschef på Riksbyggen.

Positive Footprint Housing, ett tvärvetenskapligt forskningsarbete med helhetstänkande kring innovativ hållbar bostads- och stadsutveckling som pågått i drygt tio år. Projektet är initierat av Riksbyggen i samverkan med bland andra Johanneberg Science Park, Chalmers, Göteborgs universitet, Göteborg Energi, Göteborgs Stad och RISE – Research Institutes of Sweden.

Läs mer om:

Riksbyggens hållbarhetsarbete.