Nyheter

Världens mest hållbara kontorsutvecklare

Castellums hållbarhetsarbete är ett internationellt vinnande koncept. Idag släpps Global Real Estate Sustainability Benchmark, som för sjätte året i rad visar att vi är världsledare i hållbarhet inom kategorin kontor/industri med 95 poäng av 100 möjliga.

– Extra glädjande är att vi nu även rankas som världens mest hållbara projektutvecklare av kontor (med 99 poäng av 100). Det är ett tydligt kvitto på att vår strategi är rätt, att vi gör ett riktigt bra jobb och att fokus på hållbarhet är lönsamt, säger Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum.

GRESB är ett internationellt benchmarkverktyg som mäter och utvärderar fastighetsbolags och fastighetsfonders hållbarhetsarbete. Totalt omfattas i år över 1 540 fastighetsbolag och fonder i 64 länder vilket täcker en stor del av den globalt listade fastighetssektorn. Dessa utvärderingar och analyser används av stora investerare för att utvärdera världens fastighetsbolag, bland annat de svenska AP-fonderna.

– Det är alltid trevligt att vinna men framgångarna i GRESB väger extra tungt. Själv ser jag varje enskild hållbarhetssatsning som ett viktigt och nödvändigt steg för att klara Parisavtalets mål om att den globala uppvärmningen ska begränsas till 1,5°C och bidra till ett mer hållbart samhälle som håller sig inom de planetära gränserna, säger Filip Elland.

Bland Castellums aktuella hållbarhetsprojekt kan nämnas den nyligen byggstartade kontorsfastigheten Inifinity i Stockholm som är Castellums första projekt där man applicerar sin färdplan mot klimatneutralitet och med klimatsmarta val i grundläggning med betong och stål reducerar klimatutsläppen med upp till 30 %.

Ett annat av Castellums hållbara projekt är världens första klimatneutrala polisbyggnad som byggs i Örebro helt i trä och som certifieras enligt NollCO2 med mål att uppnå nettonoll klimatpåverkan under livscykeln.

På bilden: Skiss på GreenHaus