Nyheter

Sjöson ska bli sydvästra Sveriges närmaste fastighetsutvecklare – rekryterar Magnus Uvnäs

I ett steg mot att bli sydvästra Sveriges närmaste fastighetsutvecklare anställer Sjöson nu Magnus Uvnäs, tidigare exploateringsingenjör på Kungsbacka kommun. Rekryteringen gör att Sjöson kan ta sig an fler fastighetsutvecklingsprojekt samtidigt som de fortsätter att driva en rad redan pågående och framgångsrika projekt i sydvästra Sverige.

Sjöson är en företagsbyggare från Göteborg som verkar inom flera affärsområden, varav ett är fastighetsutveckling. Tidigare har bolaget varit med och genomfört lyckade stadsutvecklingsprojekt från ax till limpa i centrala Lund och Alingsås. Nu är planen att växla upp affärsområdet med mål att bli sydvästra Sveriges närmaste fastighetsutvecklare. Med det menar Sjöson att de vill arbeta nära i fastighetsprojekten och bli en partner till kommuner, kunder och leverantörer. En viktig pusselbit för att lyckas är rekryteringen av Magnus Uvnäs.

– Vi vill utveckla attraktiva samhällen som bidrar till högre livskvalitet för de människor som ska bo och verka där. Hela fastighetsbranschen bygger på samarbete med det offentliga och med Magnus erfarenhet och expertis från kommunsidan blir vi en ännu bättre samarbetspartner till kommuner, säger Jonas Karlsson, ansvarig för fastighetsutveckling på Sjöson.

Magnus Uvnäs, som i grunden är utbildad civilingenjör och lantmätare på Lunds Tekniska Högskola, kommer närmast från en av Sveriges snabbast växande kommuner, Kungsbacka. Där verkade han som exploateringsingenjör med stor kunskap kring utveckling av tidigare onyttjade markområden. Den erfarenheten har givit honom djup insikt kring och förståelse för den komplexitet som kommunala instanser och dess regelverk kan innebära för ett fastighetsprojekt.

– Sjösons positiva inställning som innebär att man ser möjligheter snarare än hinder var det som fångade mitt intresse. Med erfarenhet från min tidigare arbetsplats vet jag att det är precis en sådan aktör som kommuner uppskattar att samarbeta med, säger Magnus Uvnäs som tillträde sin nya tjänst som projektutvecklare på Sjöson den 6 september.

Med Magnus på plats kommer Sjöson ha siktet fortsatt inställt på västra och södra Sverige i allmänhet, och Skåne i synnerhet. Sjöson har flera fastighetsutvecklingsprojekt på gång i tidiga skeden, bland annat det pågående projektet Westerport som kommer att bli en helt ny stadsdel och handelsplats i västra Sjöbo samt områden i Borås kommun och västra Skåne.