Nyheter

Frölunda Torg får ”Gold – Outstanding” i internationella säkerhets- och trygghetscertifieringen SHORE

Skandia Fastigheter satsar stort på att säkerhetscertifiera sina köpcentrum. Efter omfattande kontroller står det nu klart att Frölunda Torg, ett av Västsveriges största och mest välbesökta köpcentrum, lyfter till index 87 av 100 i den internationella säkerhetscertifieringen SHORE och uppnår därmed nivån Gold – Outstanding.

Granskningen och säkerhetskontrollen har utförts av företaget Safe Asset Group och den 6 oktober tog köpcentrumet emot den glada nyheten att man klarat den internationella säkerhetscertifieringen SHORE med ett utomordentligt betyg. Resultatet ger en toppnotering på den internationella arenan och är ett kvitto på att Centrumledningen på Frölunda Torg arbetar efter en systematisk och kvalitetssäkrad process som i slutändan skapar värden för köpcentrumet, affären, hyresgästen och besökaren.

– SHORE-certifieringen visar att Frölunda Torg håller en hög internationell klass på sitt risk- och säkerhetsarbete, vilket gör det till en trygg och säker handelsplats. Det visar att man skapar ett värde på sin verksamhet genom ett bra förebyggande arbete för att minimera riskerna för sina hyresgäster och besökare. Det visar också att man har en mycket god beredskap för att hantera eventuella händelser i sin verksamhet, säger Erik Engstrand, vd på Safe Assets Group.

Frölunda Torg genomgick sin första säkerhetscertifiering 2018 och har sedan dess årligen utvecklat arbetsmodellen. Trygghet och Säkerhet är idag en viktig konkurrensfråga och genom att kvalitetssäkra kravbilden och följa upp arbetet kan arbetsmodellen utvecklas över tid.

– Skandia Fastigheter har en bra plattform och genom att koppla samman den plattformen med den operativa förvaltningen via ett tydligt ramverk får vi ett starkt styrmedel. Tydlig kravbild, anpassade rutiner, god planering och dokumenterad uppföljning gör att vi kan styra våra tillgängliga resurser. Vi arbetar proaktivt istället för reaktivt. Analysen av uppföljningen hjälper oss att utveckla modellen och rutinerna över tid och vi strävar hela tiden efter att bli bättre, säger Henrik Pihlblad Teknisk chef på Frölunda Torg, Skandia Fastigheter.

Säkerhet och upplevd trygghet är en allt mer aktuell fråga för bolag att ta ställning till och agera på. Att en extern part granskar verksamheten såsom vid en SHORE-certifieringen bidrar till att stärka Frölunda Torg gentemot såväl befintliga och potentiella hyresgäster som besökare.

– Det blir lite av en examen när vårt arbete granskas, och resultatet bekräftar att vår strategi ligger helt rätt. Hela Centrumledningen och våra partners berörs av programmet och certifieringen är en riktig lagseger som vi är otroligt stolta över, avslutar Henrik Pihlblad.

Det här är Shore-certifikatet:

Certifikatet mäter fastigheten och organisationens motståndskraft på säkerhet- och trygghetsområdet inom fastighetssegmenten hotell, kontor och handel.

Certifieringen bedömer förvaltningen utifrån 800 parametrar inom sex huvudområden:

Ledningssystem och riskhantering

Fysiskt fastighetsskydd

Kundsäkerhet och trygghet

Hyresgästsäkerhet och trygghet

Säkerhet och bevakningssystem

Kris och kontinuitetsplanering