Nyheter

Mobiltetshus för dagens och morgondagens behov

Text: Kim Hall

Det finns ett stort fokus på Mobilitetshus men alla vet inte vad ett mobilitetshus är och innehåller. Det fick Byggnadsfirman Otto Magnusson, IT-entreprenören Dan Olofsson och Tomas Strandberg att tillsammans bilda ett helt nytt fastighetsbolag, HubPark, som har till syfte att utveckla mobilitetshus för dagens och morgondagens behov.

I Solkvarteren i Hyllie, en av Malmös snabbast växande stadsdelar, uppförde HubPark sitt första Mobilitetshus. En fastighet innehållande kontor, service och parkeringsplatser. Ett koncept där man samordnar kontorsarbetsplatser med parkeringshus.

– Mobilitetshus kan variera i storlek och innehåll. Den stora huvudfrågan är vad händer med bilen i framtiden och i vilken omfattning man kommer äga den eller andra fordon? Det finns redan bilpooler och cykelpooler för el- och lådcyklar. Ett Mobilitetshus kan underlätta logistiken för såväl delningslösningar som för e-handel där varorna lämnas i boxar, säger Tomas Strandberg, vd för HubPark.

Ett Mobilitetshus kan i princip innehålla vad som helst och anpassas efter platsens förutsättningar och omgivningens behov. Utöver parkering för bil och cyklar kan det innehålla el-laddstationer, paketutlämning, livsmedelsbutik, gym, förskola, bostäder och som sagt kontor.

– Vår ambition är att kunna underlätta för boende och verksamma i närområdet genom att skapa mobilitet- och servicefunktioner, säger Tomas Strandberg, som informerade på SvePark konferensen i Helsingborg.

Ytan är en av städernas stora bristvaror och det spelar roll hur många bilar som ska finnas i en stad och hur de ska förvaras för att vara miljöeffektivt. Mobilitetshus är det mest yteffektiva sättet att skapa yta för parkering men också en plats där det egna bilägandet kan ersättas med tillgång till ändamålsenliga fordon.

– Trenden går mot att eget bilägande ersätts med tillgång till fordon man behöver för stunden. En bil står stilla cirka 90 procent av tiden och då kan bilen nyttjas av någon annan i huset, säger Tomas Strandberg.

Från att parkeringshus är förvaring av bilar går vi emot en framtid där mobilitetshus ger en effektivare markanvändning i staden. Parkerade bilar flyttas från gatan in i mobilitetshus.

– Det är en spännande marknad där även mindre kommuner har insett att marken är för värdefull för att upplåta den till parkering, säger Tomas Strandberg som har ambitionen att Hub Parks Mobilitetshus ska finnas i hela landet.

I augusti 2022 efter H22-eventet sätts spaden i marken för ett annorlunda mobilitetshus i Oceanhamnen i Helsingborg, med stort fokus på bland annat cirkulär ekonomi och

återvinning av byggmaterial. Mobilitet handlar om tillgänglighet och förflyttning av människor och varor. Genom att erbjuda en kombination av plats, transportmedel och service minskar behovet av långa transporter, serviceutbudet ökar och belastningen på miljön minskar.

På bilden: Mobilitetshus är det mest yteffektiva sättet att skapa ytor i städer. I stället för att parkeringshus blir en förvaring för bilar blir det en tillgång till ändamålsenliga fordon för stunden

Foto: HubPark