Nyheter

Nya bostadsområden med hjälp av digitala pusselbitar

Lyckos har tillsammans med Wingårdh Arkitektkontor och andra samarbetspartners utvecklat ett digitalt system för utformning av nya bostadsområden och för framtagning av bygglovs- och bygghandlingar.

– Eftersom hjärtat i Lyckos verksamhet är produkterna, så har vi samlat dem i en databas, säger Mikael Stemell, BIM-ansvarig på Wingårdh Arkitektkontor. I den har vi samlat färdiga lösningar för att på ett effektivt sätt kunna utforma nya bostadsprojekt.

När förslag till ny bebyggelse ska tas fram analyseras möjligheterna genom att förenklade ”pusselbitar” placeras ut på tomten. När förslaget är klart hämtas färdiga husdelar från databasen, som sätts samman och utgör underlag för en bygglovsansökan.

– När vi har säkerställt att vi uppfyller myndighetskraven för den aktuella platsen, som till exempel buller och brand, så kan vi färdigställa underlag till bygglovsansökan.