Nyheter

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden

Som vanligt – här kommer fastighetsförmedlaren Erik Olssons marknadskommentar om bostadsmarknaden:

”Marknaden känns snarast lite starkare nu efter det odramatiska återinförandet av amorteringskravet. Osäkerheten som fanns inför förändringen ersattes av lite lättnad när det visade sig att efterfrågan fortfarande matchade utbudet. Det blir spännande att se på vilket sätt, och hur mycket, de slopade pandemirestriktionerna påverkar bostadsmarknaden.

Nu har det gått en tid med det återinförda amorteringskravet och marknaden är minst lika stark som tidigare. Förmodligen beror det delvis på att nervositeten minskat nu när man ser att det återinförda amorteringskravet har landat utan några större problem. Samtidigt innebär amorteringskravet att räntekänsligheten ökar när framtida räntehöjningar läggs ovanpå en högre boendeutgift, även om amorteringar är ett sparande som minskar räntekänsligheten – på riktigt lång sikt.

Även nu sedan restriktionerna för att minska spridningen av Covid är avskaffade anpassar vi på Erik Olsson vår verksamhet efter kundernas önskemål. Vi tycker det är viktigt att alla känner att de kan göra sina bostadsaffärer på ett säkert sätt. Vi erbjuder huvudsakligen bokade bostadsvisningar. Den Visningsgaranti vi ger våra säljare inkluderar fortfarande att den som vill ha en digital visning på distans får det. Den som vill begränsa sin ekonomiska risk säljer först för att inte tvingas att genomföra en ofördelaktig försäljning.

Allt talar för att utvecklingen av pandemin och dess effekter kommer att påverka bostadsmarknaden mycket. Våren 2020 var alla rädda för hur den nyinkomna Coronan skulle påverka bostadsmarknaden. Nu, när bostadspriserna runt 15% högre än då, oroas vi över i stället över hur marknaden påverkas när effekterna av pandemin avtar när restriktionerna just har hävts i Sverige. De höjda bostadspriserna under pandemin beror på förändrade behov och nya prioriteringar snarare än att grundläggande förutsättningar som bolåneräntor, sysselsättning och disponibla inkomster har förbättrats. Då påverkas bostadsmarknaden när effekterna av pandemin ändras. Dagens låga ränta gör boendekostnaden låg även om bostadspriserna är höga. Det stärker bostadsmarknaden inte bara genom att boendet blir billigt, och därmed attraktivare, jämfört med annan konsumtion. Den låga boendekostnaden gör även att många har pengar över till annat så de slipper prioritera så hårt att de drar in på boendet.

Trots att oron för stigande inflation och högre räntor redan har sänkt aktiebörsen en del räknar vi på Erik Olsson med att bostadsmarknaden fortsätter ungefär som nu så länge ränteoron inte leder till faktiska höjningar av bolåneräntorna. Dagens låga räntor gör bostadsmarknaden ganska motståndskraftig.

Erik Olsson Nyproduktion berättar att efterfrågan på nyproducerade bostäder är fortsatt stor. Det beror på att marknaden är stark samtidigt som utbudet av nyproduktion är lågt i många områden. Många som vill bo i nyproduktion säger att det vill bo i en ny bostad utan underhåll. Fördelen med det ökar i takt med stigande bostadspriser och amorteringskrav. Att köpa begagnat utan ekonomisk marginal och sedan behöva renovera lånefinansierat kan betyda 1% extra i amortering och flera tusen kronor mindre till annan konsumtion. Många uppskattar att risken för oförutsedda boendeutgifter är mycket mindre när man köper nyproduktion, säger Klas Petersson som är vd på Erik Olsson Nyproduktion.

I Stockholm är volymerna lite lägre på ett sätt som ökar intresset för det som är till salu. Vi har fler visningsbesökare än för några veckor sedan. Efterfrågan är fortfarande större på villor och större lägenheter än på små. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Stockholm som säljs redan innan den fyra timmar långa publika huvudvisningen har ökat till höga 30%.

I Göteborg är marknaden stabil. Det större utbudet absorberas av efterfrågan så att priserna stabiliseras på dagens höga prisnivå. Att försäljningstiderna för små bostäder i ytterkanterna av Göteborg har blivit lite längre kan bero på det återinförda amorteringskravet. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Göteborg som säljs innan den publika huvudvisningen ligger kvar runt ganska låga 20%.

I Malmöområdet har den tillfälliga utbudsökningen för några veckor sedan ersatts av ett lägre utbud som ger en starkare marknad. Spekulanterna är tillbaka och marknaden påminner om hur det var innan sommaren. I Skåne har andelen bostäder som Erik Olsson förmedlar redan innan den långa publika visningen ökat till drygt 15%.”

– Erik Olsson –