Nyheter

Sensative accelererar försäljningen av IoT -plattformen Yggio för i Europa för smarta fastigheter

Sensative AB, leverantör av IoT-plattformen Yggio för smart stad/smarta fastigheter och ett brett utbud av batteridrivna sensorer, har genomfört del 2 av sin serie A-nyemission.

Den totala ersättningen uppgår till 29 miljoner kronor (2,8 miljoner euro), ledd av Aconterra Fund och följt av befintliga investerare för accelererad försäljning av IoT-plattformen Yggio och utvecklingen av flera nya sensorer.

Aconterra är en belgisk VC -fond som bygger ett ekosystem av innovativa ”Smart Building Tech” -företag för att göra fastigheter mer hållbara, bekvämare och trevligare att arbeta eller bo i.

Med Yggio 3 leder Sensative utvecklingen av en ny generation av IoT-plattformar kallade DiMS (Digitalization infrastruktur Management System) för att skapa horisontell digitalisering av smarta fastigheter och smarta städer.

Yggio DiMS öppenhet och hantering av data och sensorer skapar en sammanhängande infrastruktur samtidigt som man skapar en heterogen och konkurrenskraftig marknad för sensorer och datadrivna tjänster. McKinsey uppskattar att när fastighetsägaren eller staden kan använda alla sensorer och styrsystem för att skapa nya applikationer och digitala innovationer kan värdet av dessa öka med upp till 100%.

Ett stort antal svenska städer, stadsnätverk, energibolag, vatten- och avloppsbolag och fastighetsbolag har redan valt Yggio 3 som DiMS -plattform för anslutning och digitalisering av deras nätverk, verksamhet och fastigheter.

Yggio tillåter kunderna att fritt välja teknik och leverantör som sedan integreras med deras befintliga teknik. Plattformen erbjuder enkel skalbarhet och datainsamling vilket ligger till grund inför framtida större användningsfall. Yggios öppna arkitektur innebär dessutom att den möjliggör integration av IoT med alla typer av IT-system, vilket gör att kunden kan optimera interna processer, till exempel hållbarhetsrapportering, underhållsplanering och bokningssystem. Utan Yggio riskerar kunden att missa 40% -60% av värdet av IoT-investeringar.

Sensative har också lanserat och startat global försäljning av sju nya LoRaWAN- och Z-Wave-baserade sensorer under varumärket Strips förra året. De används för att övervaka dörrar och fönster, upptäcka vattenläckage, mäta ljus, temperatur, luftfuktighet, fuktinnehåll i material eller nyttjandegrad av kontorsplatser, mm.

– Sensative har en stark position på den svenska marknaden med Yggio, medan våra Strips-sensorer är väletablerade på en global marknad. Med stöd från Aconterra kommer vi nu att kunna dra nytta av den kraftfulla globala digitaliseringsvåg som kommer efter pandemin. Våra marknader har nu insett behovet av fjärrkontroll, men också behovet av att minska mänsklig klimatpåverkan genom ökad automatisering, säger Mats Pettersson, VD Sensative.

– För Aconterra adderar Sensative inte bara ett imponerande IoT-system för fastigheter till vårt ekosystem, men det fungerar också som en bro mellan smarta byggnader och smarta städer för att minska och optimera energi- och vattenförbrukning. Det adresserar ett tydligt och överhängande behov av att hjälpa städer minskar sitt koldioxidavtryck, säger Ron Schuermans, medgrundare av Aconterra.

I samband med den nya investeringen går Ron Schuermans och Nicolas Hassbjer (grundare och tidigare VD för HMS Networks och investerare i Sensative) in i Sensatives styrelse.