Nyheter

Så blir fastighetsmarknaden efter att restriktionerna släppt

Mäklarsamfundets medlemmar tror att tendensen mot en prisstabilisering på bostadsmarknaden fortsätter under årets sista kvartal. Cirka en fjärdedel av fastighetsmäklarna tror på stigande småhuspriser under kvartalet.

Det är 15 procentenheter färre än inför tredje kvartalet. Majoriteten bedömer att både småhus- och bostadsrättspriserna är oförändrade när det fjärde kvartalet summeras. Det visar Mäklarinsikt, Sveriges största undersökning bland fastighetsmäklare.

I den kvartalsvisa undersökningen Mäklarinsikt får Mäklarsamfundets medlemmar svara på frågor om utvecklingen på sin lokala marknad. Inför det fjärde kvartalet 2021 har 716 fastighetsmäklare över hela landet svarat på frågor om bland annat prisutveckling, utbud och efterfrågan.

– Även om allt färre fastighetsmäklare tror på fortsatta prisuppgångar är det fortfarande 24 procent av fastighetsmäklarna som tror på fortsatta prisökningar på villor och 16 procent som tror att bostadsrättspriserna stiger under kvartalet. Den stora majoriteten tror att priserna blir oförändrade under kvartalet, säger Björn Wellhagen VD Mäklarsamfundet.

24 procent av mäklarna tror på stigande småhuspriser under det fjärde kvartalet. Motsvarande andel för bostadsrätter är 16 procent.

15 procent tror att småhusutbudet ökar. Det är 14 procentenheter färre än inför det tredje kvartalet.

Försäljningarna går snabbt. 14 procent av de svarande uppger att ett småhus säljs inom en vecka från första visning. En klar majoritet, 70 procent, menar däremot att det oftast tar mellan 2-4 veckor.

Bedömningen om en stabil marknad med i stort sett oförändrade priser under det fjärde kvartalet grundar sig på framför allt två saker. Dels att vi har prisnivåer i flera delar av landet som det med gällande låneregler är svårt för många att klara av, dels att återgången till tidigare konsumtionsmönster när restriktionerna nu släppt gör att färre kommer att vara villiga att lägga en lika stor andel av sin inkomst på boendet, fortsätter Björn Wellhagen.