Nyheter

Kent Östergård, Victor Consulting: ”Min verksamhet krossades över en natt”

Sedan januari 2020 får Kent Östergård  inte utöva sitt yrke som energiexpert för det egna företaget Victor Consulting AB . Det rapporterar VVS-Forum.

Det var vid en omcertifiering som det statliga kontrollorganet Rise drog in in Kent Östergårds certifiering som energiexpert. Motiveringen var att han inte levde upp till kraven.

För Kent Östergårds företag, Victor Consulting, är det lika med ett yrkesförbud.

När certifieringen drogs in hade hans företag ett 40-tal påbörjade projekt. Dessa kunde inte avslutas efter Rise nekande beslut. Bland annat var han anlitad av flera bostadsrättsföreningar som energiexpert.

– Det här är drar undan mattan för hela Kent Östergårds verksamhet. Han var sedan tidigare certifierad energiexpert via Incert. När de la ner sin certifieringsverksamhet av energiexperter behövde Kent Östergård söka sig till någon av de andra aktörerna, Rise eller Kiwa, för omcertifiering, säger Alexander Ottosson, jurist på Centrum för rättvisa,  en ideell och oberoende aktör med uppdrag att värna enskildas fri- och rättigheter, som nu driver Kent Östergårds sak till VVS-Forum.

Lagen om energideklarationer och Boverkets föreskrifter reglerar vad som gäller för att få kalla sig certifierad energiexpert. I grunden är det ett EU-direktiv som kräver att byggnader i Sverige ska energideklareras för att säkerställa en effektiv energianvändning.

– Rise tolkar det som att man måste ha en byggnadsteknisk utbildning, något som inte framgår av föreskrifterna. Det kan handla om en 2-årig byggnadsteknisk ingenjörsexamen, men Kent Östergård har läst mer om energifrågor i den 5-åriga civilingenjörsutbildning på KTH, med bland annat kurser i termodynamik och värmeteknik, förklarar Alexander Ottosson och tillägger:  

– För det andra menar Rise att Kent Östergård inte har tillräcklig erfarenhet från energiområdet. Men han har ju nu arbetat som energiexpert i tio års tid och har även haft tunga uppdrag inom bland annat svensk industri, Stockholms stad och Näringsdepartementet, så han har definitivt tillräcklig erfarenhet för att uppfylla kraven i Boverkets föreskrifter.

Nu är ärendet anmält till Förvaltningsrätten i Växjö. Målet kommer tidigast att tas upp före årsskiftet.