Nyheter

Bred dialog utvecklar Linköpings stadskärna

På onsdag arrangeras ett första större dialogtillfälle med olika aktörer som är viktiga för den nuvarande och framtida stadskärnan. Mötet är en del i den gemensamma satsningen på stadskärnans utveckling, som Linköpings näringsliv, fastighetsägare, kulturliv och kommun står bakom.

Linköpings stadskärna är en viktig plats för hela kommunen och dess invånare. För att kunna möta olika samhällsförändringar och nya marknadsförutsättningar, såsom generella förändringar av livsstilar, nya handelsmönster, digitalisering, klimat med mera behöver stadskärnan utvecklas. Dessutom är Linköping en kommun som hela tiden växer i antal invånare. På sikt behöver vi planera för att kunna vara 250 000 invånare i kommunen. Att kommunen växer ställer såklart också krav på stadskärnans utveckling.

– Många fastighetsägare och näringsidkare brinner för att utveckla och bredda stadskärnans innehåll. Med denna satsning tar vi, tillsammans, det nödvändiga gemensamma steget för att möta framtida möjligheter och utmaningar, och försäkrar oss om att vår stadskärna även i framtiden är levande och attraktiv för nya och befintliga kommuninvånare, aktörer och besökare, säger Niklas Borg, kommunstyrelsens ordförande (M) i Linköpings kommun.

Fokus för de tre större dialogtillfällena är inspiration, dialog kring möjligheter och utmaningar för utvecklingen av Linköpings stadskärna och avstamp inför fortsatt arbete med framtidens stadskärna.

– Jag ser fram emot att få ta del av alla deltagares olika perspektiv och erfarenheter under dialogen. Tillsammans har vi fantastiska möjligheter att komma fram till hur Linköpings stadskärna ska utvecklas och skapa ett gemensamt engagemang, en god samordning och en långsiktighet i privata och allmänna investeringar i stadskärnan, säger Muharrem Demirok, kommunalråd (C) i Linköpings kommun med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Vid det första dialogtillfället kommer ett 60-70 tal personer från olika privata och offentliga aktörer att delta.

Utöver de tre större dialogtillfällena hålls samtal i mindre grupper, om specifika ämnen som kulturliv, torg och parker, mobilitet, varutransporter och kulturmiljö.

Underlaget från dialogtillfällena kommer tillsammans med andra underlag, som till exempel en utredning av stadskärnans kulturhistoriska värden, att resultera i en avsiktsförklaring för stadskärnans utveckling. Avsiktsförklaringen är en överenskommelse för hur stadskärnan ska utvecklas och vem som ansvarar för vilka delar i utvecklingen, mellan Linköpings kommun, fastighetsägare, City Samverkan med flera.