Nyheter

Mobilis Design – en trygg plats i rörelse

Mobilis Design arbetar främst med lekplatser, parker, sport- och idrottarenor. Sedan 1986 har de verkat aktivt ute på fältet tillsammans med arkitekter, projektörer, anläggare och beställare för att, på så sätt, hitta de ultimata lösningarna för olika projekt.

Engagerade medarbetare garanterar kvalitetssäkrad design och funktion där man tagit tillvara på önskemål, idéer och uppslag från kunderna. Utvecklingen av nya produkter baseras också på samarbetet mellan olika aktörer.

Mobilis Design har sina rötter i ett familjeägt företag som startade redan 1899. Detta borgar för bland annat stabilitet och ansvarstagande. CSR, Corporate Social Responsibility, garanterar att företaget tar sitt sociala ansvar för hur de påverkar samhället ur olika perspektiv – både ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Kvalitet och design Kvalitet har alltid stått i fokus när Mobilis Design har lanserat nya produkter. Den europeiska lärken genomsyrar deras designmöbler för alla typer av offentliga och privata utemiljöer. Synbar kvalitet, hållbarhet och funktionell design är ledorden. Hållbarhet bidrar till ökad lönsamhet när man strävar efter minskad förbrukning av fysiska, mänskliga och ekonomiska resurser. Produkterna är framtagna med största hänsyn till miljön och anpassade till det nordiska klimatet. Frekventa besök på plats hos tillverkarna där granskningar utförs och dokumentation begärs in samt godkännande av handlingsplaner är något av allt det företaget gör för att ta sitt miljöansvar.

”Code of Conduct” är den uppförandekod, bland annat inspirerad av SA8000: 2014-standarden. Uppförandekoden omfattar barnarbete, tvångsarbete, föreningsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar, diskriminering, arbetstid, löner, hälsa och säkerhet, miljö samt användning av kemikalier. Företaget förväntar sig bland mycket annat att deras leverantörer, i det land där produktionen äger rum, är anslutna till FN:s Barnkonvention och att de följer den.

Dessutom ställer man som krav att leverantörerna ställer motsvarande krav på sina eventuella underleverantörer. För att Mobilis ska kunna arbeta utifrån sin uppförandekod krävs transparens i hela leveranskedjan och det är också leverantörernas ansvar. Också transporterna inom Skandinavien sker genom optimal samlastning för miljöns skull.

Siktar mot stjärnorna Mobilis Designs produktfamiljer har fått namn efter de latinska namnen på olika stjärnbilder. Att arbeta med linjer, vinklar, cirklar och definierade områden som liknar stjärnornas placering i förhållande till varandra i de olika stjärnbilderna blir en intressant parallell när man tänker på möblering och inredning av det offentliga rummet. Kopplingen till latinet finns också i namnet där Mobilis betyder rörlig.

Nöjda kunder och stolta medarbetare Alla produkter genomgår noggranna urvalsprocesser där kvalitet, professionalism och miljö är tongivande kriterier för att kunderna ska känna sig nöjda och medarbetarna stolta. Alla möbler från Mobilis Design har tio års garanti.

De europeiska producenterna har över 50 års unik kunskap och hantverkskunnighet. Mobilis Design tänker långsiktigt och är måna om att ta fram produkter som ska hålla också i framtiden.

Utemöblerna testas av externa organisationer som till exempel Byggvarubedömningen och Sunda Hus. Produkterna har tydlig märkning som berättar vilka bedömningar som gjorts. Miljömärkningarna uppdateras ständigt och konsumenterna uppmanas kontakta företaget om det är någon bedömning de tycker saknas.