Nyheter

Biofilisk design skapar blomstrande inomhusmiljöer

I Sverige har gröna tak och väggar blivit ett allt vanligare inslag i stadsbilden. Nu börjar en ny trend göra sitt intåg i modern arkitektur och inredning – nämligen att låta naturen förgrena sig in i våra inomhusmiljöer. Detta görs bland annat med levande gröna inomhusväggar, som enligt en ledande grön leverantör är mycket efterfrågade för tillfället.

Samhället har gått från att bredda ut sig till att förtätas, vilket innebär att många gröna ytor försvinner från våra städer. Växter och grönska har många fördelar för både klimatet, omgivningens estetik och vårt välbefinnande, och såväl stadsplanerare som arkitekter arbetar hårt med att hitta andra sätt att införliva grönska i våra städer. Över åren har gröna tak och väggar därför vuxit i popularitet, något som för med sig många fysiska och psykologiska fördelar.

Men nu har man även börjat se fördelarna i att bjuda in naturen innanför dörren, genom att inkludera den i inredningen.

Här kommer en av tidernas mest blomstrande inredningstrender in i bilden: biofilisk design. När vi använder naturen i vår inredning förbinder det oss människor till naturen, vilket har en positiv effekt på vår omgivning och vårt välbefinnande.

Växter skapar positiv psykologisk effekt – utifrån och in

Helen Johansson, VD på Scandinavian Green Roof Institute (SGRI), arbetar med och utbildar andra om blågröna lösningar. SGRI håller i studiebesök och föreläsningar, och erbjuder även guidade turer uppe bland deras många tester på deras botaniska takträdgård Augustenborg i Malmö. Enligt Helen hjälper växter oss att skruva ner buller och stress, och skruva upp trivseln och välbefinnandet i städerna. Hon förklarar:

– Att investera i gröna lösningar så som väggar eller tak kommer med många fördelar. En av de viktigaste sakerna är dagvattenhantering. Växter kan även hjälpa till att isolera eller kyla ner en byggnad, vilket är mycket viktigt idag eftersom städerna blir mer och mer hårdgjorda. Men sedan är det även väldigt vackert och har en lugnande effekt för oss människor. Färgen grönt har vi nämligen med oss sedan vi föds, det är den färgen som ögat ser bäst och det signalerar liv, mat, vatten och trygghet.

Helen Johansson fortsätter:

– Därför är det inte konstigt att man ser att fler och fler väljer att införliva gröna lösningar även i inomhusmiljöer, som till exempel på kontor. För även inomhus har växter och grönska samma fördelar, både fysiskt och psykiskt. Växter renar luften från föroreningar, är bullerdämpande och vackert för ögat – precis som ute i städerna.

Levande växtväggar står högt i kurs

Det finns med andra ord många fördelar med att låta växter bli en fast del av våra inomhusmiljöer. Därför är biofilisk design en välkommen gäst på kontoret, nu när fler och fler vinkar adjö till att arbeta hemifrån och återgår till den vanliga arbetsplatsen.

Frågar man Nature Impact är det inte överraskande att många har fått upp ögonen för att låta växter pryda väggarna, då de nu upplever en ökad efterfrågan efter just gröna väggar. Torgny Henriksson, försäljningsansvarig hos Nature Impact Sverige, berättar:

– Medan gröna tak har varit populära länge, ser vi nu ett ökat intresse för de gröna väggarna. Det gäller dock inte bara i utomhusmiljöer, utan trenden ökar även när det kommer till grönare inomhusmiljöer. På Nature Impact har vi haft fullt upp med leveranser av båda formerna av gröna väggar och jag tvivlar inte på att det blir ett ännu större område i framtiden.

Torgny Henriksson avslutar:

– Det finns en stor vinst att hämta genom att tänka in biofilisk design i arkitekturen vid nya byggprojekt, så att vi redan från första början kan få ta del av de många positiva avtryck som det sätter på både estetiskt uttryck, inomhusklimat och vår psykiska hälsa när vi bjuder in naturen innanför dörren.