Nyheter

Kalmarhem blir medlemmar i GodaHus

Kalmar kommun och Kalmarhem har ansökt om att bli medlemmar i föreningen GodaHus. Syftet är att skapa förutsättningar för ett tätare samarbete och gynna hållbart byggande.

GodaHus – energieffektiva och hållbara byggnader i sydost bildades med syfte att minska bygg- och fasthetssektorns klimatpåverkan i Sydostregionen. Föreningen är en näringsdrivande ideell förening med ändamål att kontinuerligt utveckla och stärka sydostregionens och medlemmarnas strategiska energi- och miljöarbete och därtill kopplade tillväxtmöjligheter.

Verksamheten bedrivs i nära samverkan mellan näringsliv, forskning och samhälle och syftar till utveckling av människor, företag och organisationer inom hela energi-, industri-, service- och fastighetssektorn.

En viktig uppgift för föreningen är att som ett regionalt kunskapscentrum stödja forskning och utveckling (FoU) inom hela byggsektorn med inriktning på livscykelanalys på hela byggprocessen. Detta görs främst genom att bygga kunskap och genom erfarenhetsutbyte som ger möjligheter för medlemmarna att utveckla egna utvecklingsprojekt. GodaHus har en nära samverkan med Linnéuniversitetet och har bland annat varit med och startat utbildningen av Energisamordnare samt forskargruppen Sustainable Built Environment.