Nyheter

Snabbare bygglov med Certifierade byggprojekteringsföretag?

Regeringen har överlämnat lagrådsremissen Certifierade byggprojekteringsföretag – en mer förutsägbar byggprocess till Lagrådet. Johanna Ode berättar om förslaget som kan leda till snabbare väg genom bygglovsprocessen.

Johanna Ode är Riksbyggens bostadspolitiska expert. Johanna sänder live veckovis på Riksbyggens Facebookkanal och pratar om de senaste händelserna inom bostadspolitiken och Riksbyggens arbete på området.

Delar av Riksbyggens bostadspolitiska ståndpunkter:

Införande av ett startlån, till exempel Riksbyggens förslag om UngBolån, som underlättar inträdet på bostadsmarknaden för unga vuxna.

Behåll investeringsstödet för byggande av hyresrätter. Investeringsstödet har stor betydelse för att hålla byggvolymerna av hyresrätter uppe.

Grönt stöd till bostadsrättsföreningar. Riksbyggen efterlyser ett statligt stödpaket till bostadsrättsföreningar som är enkelt att använda, som ROT-avdraget. Stödet bör omfatta fyra områden: Energiåtgärder, klimatanpassning, biologisk mångfald samt cirkulär ekonomi.

Statlig borgen för byggnadskreditiv. En begränsning när det gäller att starta bygget av bostadsrättsföreningar är bankernas villkor för byggnadskreditiv. Ett vanligt villkor är att 50 procent av lägenheterna ska vara sålda för att kreditiv ska beviljas. Om säkerheten för byggnadskreditiv kan kompletteras med till exempel statlig borgen eller garanti hade fler byggen kommit igång.

Se tidigare avsnitt och läs mer Riksbyggens bostadspolitiska arbete på:

Riksbyggen Opinion.