Nyheter

Rekordnöjda hyresgäster hos HEBA i årets NKI

Hebas hyresgäster är nöjdare än någonsin. Serviceindex ligger i år på hela 85 procent. Det gångna året då många spenderat mycket tid i hemmet, gör resultatet än mer värdefullt.

– Det är ett fantastiskt fint resultat för Heba. Ett kvitto på närvaron och engagemanget vi har för våra hyresgäster likväl som att vi tar hand om våra fastigheter. Vi lever upp till vårt löfte, en tryggare värd, säger Patrik Emanuelsson vd Heba.

Även i nyrenoverade och nyproducerade fastigheter är hyresgästerna mycket nöjda. I fastigheter där totalrenoveringar ägt rum är index 86 procent, och i Hebas nyproduktion är index 87 procent.

– Att Hebas hyresgäster i fastigheter som nyligen renoverats är så nöjda tycker vi känns extra kul eftersom förbättringarna medfört evakuering vilket kan vara besvärligt för hyresgästen. Och att hyresgäster som flyttat in i vår nyproduktion är nöjda motiverar oss i vår fortsatta tillväxt med flera nya projekt som kommer framöver, säger Patrik Emanuelsson.

Heba genomför vart annat år en extern hyresgästundersökning genom AktivBo.

Exempel på vad hyresgästerna uppskattar:

95 procent av hyresgästerna är mycket nöjda eller nöjda med bemötandet i kundtjänst och av fastighetsskötarna.

89 procent upplever att de får hjälp när det behövs.

85 procent känner sig trygga i sitt boende.

95 procent av hyresgäster i helrenoverade fastigheter upplever att bemötandet från Hebas medarbetare är mycket bra eller bra.

93 procent av hyresgästerna i nyproduktion upplever att de får svar på sina frågor i kontakten med Heba. 90 procent upplever att de får den hjälp de velat ha.