Nyheter

Egain integrerar nya mjukvarutjänsten Edge AI till KKB Fastigheter

Det kommunala bostadsbolaget i Kävlinge, KKB Fastigheter, med ca 2 200 hyreslägenheter har genomgått ett större digitaliseringsarbete där man bland annat anslutit sig till Allmännyttans Digitaliseringsinitiativ där medlemmar inom Sveriges Allmännytta samarbetar kring olika digitaliseringsprojekt för att driva den digitala utvecklingen framåt i branschen.

Hos KKB har den grundläggande plattformen för digitalisering varit införandet av ett eget fastighetsnät där man investerat ca 30 miljoner kronor i syfte att koppla upp lägenheter och underlätta införandet av olika digitala tjänster, verktyg och system. Förutom det egna nätet håller man just nu på med att installera digitala lås, tvättstugor, entrétavlor och postboxar för att digitalisera både sina fastigheter, sin organisation och för sina hyresgäster.

– Investeringen i det egna nätet blivit en lönsam affär rent ekonomiskt, men det har också gjort att vi lättare har kunnat införa till exempel lägenhetsmätning som kopplats till styrsystemet och som underlättar vårt arbete med övertemperaturer och åtgärder i problemlägenheter. Vi har även kunnat införa ett nytt Scadasystem där Web Port installerats som en övergripande plattform för vår fastighetsautomation och där vi nu adderar Edge AI som en viktig pusselbit för energioptimering och analys av fastigheter, säger Mattias Averup, Teknikansvarig på KKB Fastigheter AB som varit drivande i frågor kring teknik, digitalisering och fastighetsutveckling på KKB.

I projektet kring ett nytt Scadasystem har styrentreprenören VESAM driftsatt Web Port med målsättningen att kunna hantera många fastigheter och kunna koppla upp olika typer av energimätare och sensorer som t.ex. LoRa-givarna från Elvaco som är uppkopplade mot Netmore:s LoRa-WAN portal. Som nästa steg kopplas nu en del av beståndet upp till Egains nya molntjänst Edge AI i syfte att ytterligare optimera energianvändning, inomhusklimat och öka interna effektiviteten och kontrollen med hjälp av artificiell intelligens.

Projektet innebär att Edge AI levereras som en ren mjukvaruintegration med KKB:s befintliga SCADA-system Web Port och vidare ut i befintlig utrustning i fastigheterna där energianvändningen och inomhusklimatet styrs och optimeras med hjälp av AI från Egain. Befintlig utrustning i form av LoRa-givare för inomhusmätning och diverse mätare kopplat till byggnaderna kopplas upp till Edge AI där datan från detta visualiseras och används i den löpande optimeringen. Detta innebär att KKB får ytterligare nytta av redan gjorda investeringar och ökar utväxlingen och förlänger livslängden på redan gjorda investeringar i installerad hårdvara.

– KKB är en av många mycket medvetna fastighetsägare där ute som vill vara med och driva utvecklingen kring digitalisering framåt och dessutom på ett kostnadsmedvetet och smart sätt. Det innebär att man tittar på helheten i sin verksamhet, hur olika system kan passa in och dra nytta av varandra på bästa sätt. Det sker fördelaktigt genom integrationer, samarbeten och nyttjande av flexibla system och plattformar utan inlåsningseffekter, och där har Mattias och resten av gänget på KKB gjort ett mycket bra jobb i att hitta lösningar på hur olika delar av system från olika leverantörer kan användas på fler sätt i verksamheten. Från vår del gläds vi över det fortsatta stora efterfrågan på Edge AI och att kunna bidra till det våra kunders digitaliseringsarbete med vår expertis kring energi och digitalisering, säger Martin Eksberg, Head of Business Sverige på Egain Group.