Nyheter

Renovera golv – sparar tid och pengar

Att renovera ett golv jämfört med att lägga ett nytt bidrar till en betydande minskning av koldioxidutsläpp och sparar på resursförbrukningen. För Örgryte äldreboende sparar det även in tid och kostnader som underlättar i ett pressat schema. Detta ska fastighetsförvaltare alltid överväga och tänka på innan beslut tas att ett slitet och gammalt golv ska rivas ut.

Det finns en halv miljon ton lagda plastgolv i fastigheter runtom i Sverige, enligt Golvbranschens Riksförbund, GBR. Många av dem finns på kontor, skolor, idrottshallar, vård- eller andra offentliga miljöer. Golv i publika och offentliga miljöer är flitigt använda och blir över tid slitna. Golven kan då bli hala och få sprickor i ytan som gör dem svåra att rengöra och underhålla.

– Få vet om det, men många slitna och skadade plast- och linoleumgolv behöver inte rivas ut, säger talesperson på Bona. Idag finns det moderna metoder som förlänger golvets livslängd. Vi renoverar, rengör, vårdar och kan till och med förnya designen på det befintliga golvet, säger Joakim Malmsten, Regional Sales Director EMEA på Bona.

Att renovera ett golv har stora klimatmässiga fördelar

En nyligen utförd rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet visar att koldioxidavtrycket för ett PVC-golv minskar med hela 92 procent om det renoveras i stället för att bytas ut.

Även resursförbrukningen i form av transporter, elanvändning, förbrukningsvaror och material minskar med uppemot 90 procent när man renoverar jämfört med nyinstallation. Ytterligare en fördel är tidsaspekten, vilket Göteborgs Stad drog nytta av när slitna linoleumgolv på Örgryte äldreboende var i behov av renovering.

Uppdragsledaren på Göteborgs Stads lokalförvaltning förklarar:

– Då Örgryte äldreboende är ett hem för många vårdtagare krävs en hög grad av flexibilitet när arbetet ska genomföras och samarbete med personalen är då avgörande, säger Anders Post uppdragsledare på Göteborgs Stads Lokalförvaltning. En renovering innebär att vi ska tömma ytor och förse vårdtagare med alternativt uppehåll. All tid som går att minimera under en renovering då avdelningen behöver vara stängd, gör att vi sparar resurser. Ytterligare en stor fördel är att vi minskar på vårdtagarnas upplevda stress, fortsätter Anders.

Nytt liv till slitet linoleumgolv i äldreboende

Golvytan på boendet är 300 kvadratmeter fördelat på fyra våningsplan, där renoveringen fördelades sektions- och avdelningsvis och genomfördes med olika moment i halvdagar. Förmiddagen ägnades åt att rengöra och slipa golvet och eftermiddagen åt att återställa det. Med en god planering kunde arbetet genomföras utan att vårdtagarna behövde flytta ut från sina rum. I stället omdisponerades vistelseytorna under dagtid och på kvällen kunde de äldre gå in på sina rum igen.

– Fördelarna har varit så många, säger Anders Post. Med Bonas kunskap, teknik och process har vi sparat både pengar och tid med 50 procent. Det talar sitt eget språk. Vi har många lokaler inom Göteborgs Stads förvaltning med gamla mattor som känns ofräscha och omoderna. Genom att djuprengöra, lägga nytt ytskikt och eventuellt tillföra ny färg blir golvet som nytt igen. Det sparar både in kostnader och är bra för miljön. Vi är så nöjda, så inom kort startar vi nästa golvrenoveringsprojekt med behandling av golv på en förskola, avslutar Anders.