Nyheter

Ny chef för innovation och forskning på Svenskt Trä

Tomas Alsmarker, en av Sveriges namnkunnigaste träkonstruktörer, tillträdde som chef för innovation och forskning på branschorganisationen Svenskt Trä den 16 augusti 2021.

Tomas Alsmarker är huvudansvarig för att hålla ihop Svenskt Träs forsknings- och utbildningssatsningar och kommer även att driva ett antal innovationsprojekt med fokus på träbyggande inom ramen för verksamheten på Sveriges Träbyggnadskansli.

Det är med en gedigen erfarenhet inom näringsliv och akademi och med tidigare roller som vice VD med ansvar för forskning och utveckling på Tyréns, VD för Nyréns Arkitektkontor samt en tidigare adjungerad professur i träbyggnadskonst vid Linnéuniversitetet i Växjö, som Tomas nu tillträder sin nya roll på branschorganisationen. 

– Det känns fantastiskt att få möjligheten att tillsammans med alla engagerade och kunniga medarbetare på Svenskt Trä, och Sveriges Träbyggnadskansli, kunna bidra till ett klimatpositivt samhällsbyggande med trä som bärande kärna i allt fler sammanhang och tillämpningar, säger Tomas Alsmarker. 

Tomas Alsmarker efterträder Björn Källander, tidigare chef för forskning och standardisering på Svenskt Trä. Björn Källander kommer även fortsättningsvis att hjälpa Svenskt Trä med några specifika forskningsfrågor som konsult.  

Bild av Mats Danson