Nyheter

Sweco skapar ny organisation

Swecos största affärsområde Sweco Sverige – med cirka 6 000 medarbetare över hela landet – förändrar nu sin organisation. Målsättningen är att skapa förutsättningar för ökad tillväxt, bland annat inom områden som digitalisering och grön omställning av samhället.

Hållbarhet och digitalisering driver på utvecklingen inom samhällsbyggnadssektorn. Pandemi, växande e-handel, klimatkris och ökad reglering är exempel på frågor som på olika sätt bidragit till större komplexitet på marknaden.

– Vi ser ett högre tempo i förändringarna och en ökad komplexitet i våra kunders frågeställningar, något som den senaste tidens debatt om alltifrån cementbrist till översvämningar är tecken på. Samtidigt skapar den växande efterfrågan inom både hållbarhet och digitalisering stora möjligheter för oss att bidra med vår kompetens, säger Ann-Louise Lökholm Klasson, vd Sweco Sverige

Organisationsförändringen kommer leda till förbättringar för kunderna och att Sweco kan stärka sin leverans ytterligare i projekten.

– I det korta perspektivet ser vårt tjänsteerbjudande ut precis som igår, men på längre sikt är vår ambition att den nya organisationen skapar förutsättningar för ökad tillväxt både i befintliga och nya kundsegment och tjänsteområden, som fortsätter matcha våra kunders behov och ger våra medarbetare ytterligare utvecklingsmöjligheter. Vi är redo att möta framtiden, säger Ann-Louise Lökholm Klasson

Från den 1 september är de nya divisionerna och ansvariga divisionschefer:

Sweco Architects, Ulla Bergström

Buildings, Tomas Holmgren

Digital Services, Christina Skogster Stange

Energy & Industry, Conny Udd

Environment & Planning, Martina Söderström

Transport, Anna Yman

Divisionscheferna ingår i Sweco Sveriges ledningsgrupp. Divisionerna är nationella och består i sin tur av drygt 20 affärsenheter.

Bild av Gerd Altmann