Nyheter

Vaillant introducerar en ny och effektiv värmepump för större byggprojekt

Den nya värmepumpen geoTHERM perform från Vaillant är utrustad med så kraftfull prestanda att den kan möta värmebehovet i större moderniserings- och byggprojekt.

Försäljningen av värmepumpar blomstrar och värmepumpstekniken är nu en av de viktigaste tillväxtparametrarna i branschen.

I detta sammanhang presenterar Vaillant den nya värmepumpen, geoTHERM perform, som utnyttjar den omgivande energin i marken för uppvärmning. En värmepump som är skapad till och för framtiden.

Förutom imponerande energieffektivitet och hög prestanda kan geoTHERM perform också leverera en mängd olika outputs och det går att installera systemet i kaskad upp till 624 kW. Således kan nästan alla slags uppvärmnings- och varmvattenbehov tillgodoses.

Konstruerad för större anläggningar

geoTHERM perform är med tanke på sin framstående prestanda och effektivitet i första hand avsedd för större fastigheter och byggprojekt, såsom flerfamiljshus och kommersiella fastigheter.

En sak är i alla fall säker: geoTHERM perform möjliggör en effektiv värme- och varmvattenförsörjning till cirka 15 000 m2 bostadsyta (vid 40W/m2).

Hög framledningstemperatur

Tack vare en framledningstemperatur på upp till 65° C är geoTHERM perform också lämplig för hushåll med radiatorer.

Så även om geoTHERM perform främst är avsedd för nya byggnader framstår värmepumpen även som idealisk för både större och mindre moderniseringsprojekt och är det självklara valet när det kommer till att ersätta äldre värmepumpar.

Bra för miljön och elräkningen

Värmepumpstekniken har länge tagit hänsyn till miljön jämfört med klimatbelastande alternativ. Det avspeglas av det faktum att solen bl.a. genom uppvärmning av jorden levererar 75 % av den energi som krävs för uppvärmning och varmvattenproduktion från värmepumpen.

Därför får du med geoTHERM perform en otroligt effektiv värmepump med energimärkning upp till A+++ som garanterar hög effektivitet och låg elförbrukning. Högeffektiva pumpar för köldbärare och värmekrets bidrar också till den mycket låga strömförbrukningen. Både miljöpåverkan och värmekostnaderna blir därför minimala.

Alla Vaillants värmepumpar kan nu också skryta med att vara ”Smart Grid Ready”, vilket betyder att de kan integreras i ett intelligent elnät, vilket i sin tur innebär mer överkomliga elpriser.

En värmepump med många lösningar

Alla systemkomponenter till geoTHERM perform kan levereras från Vaillant. Således kan kompletta lösningar för uppvärmning och varmvatten erbjudas i alla typer av fastigheter.

Värmepumpen kan t.ex. också integreras i ett hybridsystem. Oavsett vilken lösning som väljs säkerställer den smidiga interaktionen därmed en tillförlitlig drift. Det finns alltså otaliga möjligheter i samband med installationen av geoTHERM perform.