Nyheter

ALM Equity utser ny affärsområdeschef

Fredrik Arpe har antagit uppdraget som affärsområdeschef för Affärsområde förvaltning och utses samtidigt till vVD och kommer ingå i ALM Equitys ledningsgrupp. Fredrik är idag VD för Järntorget som förvärvades av ALM Equity i juni 2021.

– Det är glädjande att Fredrik Arpe tagit på sig uppdraget att bygga upp en ny förvaltningsaffär där det finns potential att i egen regi eller tillsammans med investerare skapa en ny portfölj av upp till 6 000 bostäder från de befintliga byggrätterna som finns i Affärsområde Projektutveckling. Fredrik kommer även att bistå i arbetet med att integrera Järntorgets medarbetare in i ALMs affärsområden samt jobba med övergripande strategiska frågor, säger Joakim Alm, VD ALM Equity AB.

Den utökade ledningsgruppen i ALM Equity kommer utöver Fredrik Arpe bestå av Joakim Alm VD, John Sjölund CFO och Carolina Karlström Business Controller. Utökningen av ledningsgruppen sker från och med 1 september 2021.