Nyheter

OBOS Nya Hem rekryterar Jens Rooth som JV-chef

OBOS har aviserat en ambitiös storstadssatsning i Sverige med höga tillväxtambitioner i de tre storstadsregionerna. För att driva och utveckla större projekt i storstäderna har Jens Rooth anställts i rollen som operativ chef för Joint Venture och som Projektchef på OBOS Nya Hem, med placering på Stockholmskontoret.

Han kommer närmast från Besqab och tillträder i sin tjänst hos OBOS under oktober 2021.

– Jens har ett stort affärsfokus och gedigen erfarenhet vad gäller nyproduktion av bostäder och kommersiella fastigheter från flera olika roller – nu senast som chef för hyresfastigheter hos Besqab och med tidigare erfarenhet från Riksbyggen och JM AB. Därför är det med stor glädje vi kan berätta att Jens Rooth ansluter till OBOS för att ta ansvar för JV-projekten, där hans långa erfarenhet av komplexa och avancerade affärer blir särskilt värdefull, säger Sofia Ljungdahl, VD för OBOS Nya Hem och ansvarig för storstadssatsningarna.

– Under mina år i bostadsbranschen har jag haft förmånen att få vara med och utveckla en rad stora projekt i Stockholmsregionen. Att nu få fortsätta min yrkesbana tillsammans med medlemsägda OBOS, med tydligt fokus både på att bygga kvalitetsbostäder, och på att tillgängliggöra dem för fler människor – det ser jag verkligen fram emot, säger Jens Rooth.

OBOS koncernmoder i Norge har en bred historik av genomförda JV-projekt, som uppgår till cirka 50 procent av den totala andelen OBOS-projekt i Norge. OBOS ambition är att öka andelen JV-projekt även i Sverige, både i form av förvärv och genomförande. I början av juli offentliggjorde OBOS Nya Hem deras första JV-projekt Skeppsbron i Göteborg, som genomförs tillsammans med AF-gruppen. Även i Stockholm och Malmö planerar man för fler JV-projekt i framtiden.

– JV-projekt är ett utmärkt sätt att kunna erbjuda kunder och medlemmar ännu fler bostäder av god kvalitet i intressanta lägen, och genom att samarbeta med andra i branschen öppnas fler intressanta möjligheter. OBOS organisation är väl anpassad för stora komplexa projekt i JV-format och vi ser fram emot att öka andelen JV-projekt i storstäderna tillsammans med markägare, finansiella aktörer och entreprenörer som delar våra värderingar, avslutar Sofia Ljungdahl.

Om OBOS storstadssatsning och boköpmodeller

Norska OBOS öppnade sitt medlemsprogram i Sverige den 30 november förra året och har även aviserat storsatsningar i Sverige med ett särskilt fokus på de tre storstadsregionerna. OBOS projektportfölj omfattar redan flera stora projekt, bland annat i Stockholm med flera kvarter i Norra Djurgårdsstaden, Stadsljus, samt Strandvägen med 120 lägenheter i centrala Sollentuna.

OBOS har i samband med aviseringen om storstadssatsningarna också gått ut med att 20 procent av det framtida bostadsutbudet kommer att erbjudas utifrån särskilda boköpsmodeller, som sänker trösklarna och ökar andelen tillgängliga bostäder för personer som idag stängs ute från bostadsmarknaden. OBOS Deläga innebär att man köper minst 50 procent av bostaden och samäger den resterande delen med OBOS. Kvarteret Tårpilen i Sollentuna som säljstartades i april är OBOS första projekt att erbjuda bostäder utifrån boköpmodellen OBOS Deläga.