Nyheter

Jonas Larsson utses till chef för Sitowises svenska verksamhet

Jonas Larsson har utsetts till chef för Sitowises svenska verksamhet och medlem i koncernledningsgruppen. Jonas kommer att ansvara för Sitowises affärsverksamhet i Sverige och dess utveckling.

Larsson har på AFRY idag rollen som vice president och är sedan 2019 chef för affärsområdet Connected Products. Han har under 24 år arbetat i AFRY Group i flera ledande roller och har en bred och djup erfarenhet från att driva och utveckla en projektbaserad verksamhet. Larssons karriär på AFRY inkluderar åtskilliga ansvarsfulla roller så som EVP och chef för M&A och affärsutveckling,

VP för Industridivisionen samt VP och chef för Affärsområdet Product Engineering. Han har en Teknologie Magisterexamen i Hållbar produktutveckling från Uppsala universitet (1997).

– Jonas har mycket stor erfarenhet av att leda en projektorienterad organisation, inklusive verksamhetsledning, strategi och affärsutveckling, samt M&A och integrationsprocesser. Vi är övertygade om att Jonas har både de professionella och personliga egenskaper som krävs för att leda och utveckla vår verksamhet i Sverige. Vi är mycket glada över att han förstärker vårt team, säger Sitowises VD Pekka Eloholma.

Jonas Larsson kommer att börja i sin nya roll senast i januari 2022.

– Jag ser Sitowise som en stark utmanare i Sverige. Det behövs framåtlutande företag som förstår att digitalisering och hållberhet går hand i hand. Det finns en stor potential och många möjligheter inom den tekniska sektorn. Jag är övertygad om styrkan i Sitowises vision att vara den bästa partnern för att utveckla en god och uthållig livsmiljö för människor, säger Jonas Larsson.

Sitowise har vuxit snabbt i Sverige och funkar i tio städer genom sina dotterbolag Byggnad-stekniska Byrån AB (BTB), Technology for Infrastructure Projects AB (TFIP), VVS-Kompetens AB och Infracontrol AB.

Sitowise är en nordisk specialist i byggd miljö och digitala lösningar. Man planerar smarta städer och levnadsutrymmen där vardagen har ordnats på en hållbar grund. Sitowise verkar inom tre affärsområden: fastigheter och byggnader, infrastruktur och digitala lösningar.