Nyheter

Hyreskommissionens betänkande: Läget har betydelse för hushållens värderingar av hyresnivån

Centrala lägen värderas högre än mindre centrala lägen och skillnaden i allmänhetens värdering av lägesfaktorn kan vara så stor som 1,5 gånger mellan de områden som värderas lägst och de som värderas högst. Det visar en undersökning som Evimetrix genomfört på uppdrag av Hyreskommissionen.

Under gårdagen överlämnade Hyreskommissionen sitt betänkande Läge och kvalitet i hyressättningen, SOU 2021:58.

Kommissionens uppdrag har varit att:

kartlägga och analysera hur bostädernas läge och kvalitet beaktas relativt andra faktorer i hyressättningen, och

föreslå lämpliga åtgärder från statens sida i de fall (på de orterna)

Som en del av kommissionens arbete har olika undersökningar genomförts. Evimetrix fick av kommissionen i uppdrag att undersöka och utvärdera hur allmänheten värderar lägesfaktorn. Studien har riktats till 10 000 hushåll över hela landet, vilket har genererat drygt 28 000 bedömningar av accepterad hyresnivå och nära 35 000 lägesobservationer.

Resultaten är entydiga.

Mer centrala lägen värderas högre jämfört med mindre centrala lägen, oavsett om vi studerar storstäder, mellanstora städer eller mindre orter.

Det framgår också tydligt av undersökningens resultat att det vanligen finns en stark koppling mellan ett områdes socioekonomiska status och värderingen av områdets attraktivitet. Resultatet av hela undersökningen kan läsas i betänkandets bilaga 1.