Nyheter

Få unga bostadsrättsägare har koll på föreningens ekonomi

Ekonomin i en bostadsrättsförening är en grundpelare i en förenings välmående. Något som definitivt kan påverka de enskilda bostadsrättsägarnas privatekonomi. Trots detta är det få som uppger att de har full koll på sin förenings ekonomi. Det visar rapporten Sveriges Bostadsrättsrapport 2021. Allra störst är kunskapsluckan hos den yngre generationen.

Sveriges Bostadsrättsrapport 2021 visar att allt fler oroar sig för sin förenings ekonomi jämfört med tidigare år. I år uppgav närmare var fjärde svarande att de oroar sig för föreningens ekonomi, samma siffra i fjol var endast 18 procent.

Men oron tycks inte nämnvärt ha väckt intresset för att lära sig mer om sin förening. Årets rapport visar nämligen att majoriteten av landets bostadsrättsägare fortsatt upplever att de har mindre, liten eller ingen koll alls på föreningens ekonomi. Endast 13 procent uppger att de i mycket hög utsträckning har koll på ekonomin i föreningen.

Det råder också stora skillnader bland åldrarna när det kommer till förståelse för föreningens ekonomi. Hos den äldre generationen, 51-65 år, uppger hela 63 procent att de anser sig i hög eller mycket hög grad ha koll på sin förenings ekonomi. Samma siffra hos de mellan 18-30 år, är endast 39 procent. Det är också hos den yngre generationen som avsaknaden av insikt i förenings ekonomi är som allra störst. Var fjärde svarande mellan 18-30 år har nämligen uppgett att de helt saknar koll eller har det endast i en liten utsträckning.

– Vi vet av erfarenhet att många har bra koll på föreningens ekonomi i samband med ett bostadsköp, men att intresset för det dalar kraftig när man väl flyttat in, vilket är synd. Det går inte att underskatta en god insyn och förståelse för sin förenings ekonomi. Som bostadsrättsägare är detta viktigt bland annat eftersom föreningens lån kan bidra till stora förändringar vid eventuella ränteökningar. Sedan ska man inte heller missa möjligheten att som boende kunna vara med och påverka föreningens ekonomiska beslut i vissa frågor, säger Markus Pålsson, Affärsområdeschef ekonomisk förvaltning på SBC.