Nyheter

Raksystems Group köper svenska Monomeet AB

Raksystems Group, som erbjuder experttjänster för välmående fastigheter och miljö, utökar och förstärker sitt konsultteam inom fuktsäkerhetstjänster genom att köpa Monomeet AB:s hela aktiestock. Företagsköpet verkställdes i juli 2021.

Monomeet grundades år 2000 och är specialiserat på fuktsakkunnigtjänster inom ny- och ombyggnad, lufttäthetsprovningar samt mätning av relativ fuktighet i betong. Företagets kundmedarbetande specialister hjälper såväl byggföretag som fastighetsägare genom att årligen delta i ca 350–400 projekt. Monomeet verkar på västkusten i Göteborgstrakten samt i södra Sverige, Malmö med omnejd.

– Monomeets experttjänster passar in i Raksystems Dry IT:s tjänsteportfölj perfekt genom att förstärka båda företagens tjänsteerbjudande och kompetens. Vi vill stärka vår position ännu mer som serviceleverantör för svenska byggföretag och fastighetsägare samt fortsätta utvidga vår geografiska närvaro i Sverige. Nu får vi en fin tillökning till våra Green Building Services, säger Raksystems Dry-IT:s VD Jan Havik.

– Sammangåendet med ett annat känt specialistföretag inom fuktsäkerhetsarbete i nyproduktion och fastighetsprojekt gör oss tillsammans ännu starkare. Framöver kommer våra kunder få ett bredare tjänsteutbud att tillgå och det kommer erbjudas över större geografiska områden, berättar Peter H Stars, VD på Monomeet.

Nordens ledande specialist inom välmående fastigheter, Raksystems Group, erbjuder tjänster till sina svenska och finländska kunder inom hållbart byggande, utredningar, inspektioner och miljöcertifiering av fastigheter samt byggherretjänster, besiktningar och projektledning.

Raksystems Groups omsättning pro forma uppgår efter företagsköpet till cirka 65 miljoner euro och antalet anställda till 560 specialister.