Nyheter

Krook & Tjäder gestaltar Global Business Gates kanalhus A3 i Göteborg

Arkitekterna Krook & Tjäder tog hem vinsten i tävling om att gestalta Global Business Gates kanalhus A3. Det kommersiella kontorsprojektet tar plats på Masthuggskajen, i ett av Göteborgs mest attraktiva områden.

Global Business Gates kanalhus A3 är det enda huset som står precis på kajkanten, vilket är ett helt unikt läge.

– Vi är stolta över vinsten och det fortsatta förtroende att gestalta denna byggnad på en så attraktiv plats i Göteborg, konstaterar Pontus Orrbacke, arkitekt och en i teamet som arbetat fram förslaget på Krook & Tjäder. Genom att dela volymen vertikalt och låta detta manifesteras både i fasadgestaltning och byggnadshöjd skapas intrycket av ett tätt kvarter där varje hus står stadigt på sin fot. Kvartersmetaforen ger stora möjligheter att skapa en rik, varierad och uppbruten sockelvåning med ett stadsmässigt intryck.

Kontorsprojektet Global Business Gate kommer totalt att rymma ca 2500 – 3000 arbetsplatser och mötesplatser för företag, organisationer och personer som verkar inom internationella affärer.

– Krook & Tjäders förslag har skapats för att passa i staden och miljön runt Masthuggskajen. Byggnaden ska också representera det som Global Business Gate står för, att bli en mötesplats för företag och organisationer som arbetar med hållbara internationella affärer. Vi kan nu visa visionsbilder för hur byggnaden kan komma att se ut när det står klart under 2025, säger Daniel Holmén, ansvarig projektutveckling, Global Business Gate.

Global Business Gates unika koncept bidrar till att skapa en central mötesplats för Göteborgs- och Västsveriges internationellt verksamma företag. Här skapas en attraktiv miljö för hyresgäster, kunder och för besökande. Första inflyttning planeras till 2025.