Nyheter

Tungt namn ny styrelseledamot i Cernera Fastigheter

Tobias Edenman, advokat och partner vid Edenman & Co Advokatbyrå, har valts in som ledamot i Cerneras bolagsstyrelse.

Han har lång erfarenhet av fastighetsbranschen, bland annat som ansvarig jurist för affärsområdet Real Estate på Baker McKenzie, och har fungerat som juridisk rådgivare åt Cernera i snart 15 år.

– Jag har följt fastighetsbranschen under många år och Cernera är ett spännande och framtidsinriktat företag. Med den nya organisationen kommer det finnas många möjligheter att ta sig an projekt i hela Sverige. Nya prioriteringar i hur vi vill bo, leva och arbeta samt ökat fokus på hållbara lösningar, teknik och digitalisering gör att det finns många utmaningar för att skapa boenden och arbetsplatser där människor trivs. Det ska bli spännande att få arbeta med dessa frågor, säger Tobias Edenman.

– Edenman har arbetat med kvalificerad juridik i både svensk och internationell miljö under lång tid och kommer genom styrelsearbetet att bidra stort. Hans erfarenhet och djupa kunskap om vår bransch och dess risker kommer att hjälpa oss att ta kloka strategiska val redan i ett tidigt skede. Han har stor erfarenhet av fastighetstransaktioner, avtal och tvister – dessutom är han väl insatt i Cerneras affär redan vilket gör att startsträckan in i arbetet blir kort, säger Hans-Åke Henriksson, Styrelseordförande för Cernera.