Nyheter

Fastighetsägarna: ”Allmännyttiga bolag missnöjda med förhandlingssystemet”

Just nu är allt fokus på utredningen om fri hyressättning i nyproduktion. Samtidigt pågår flera andra utredningar om hur hyressättningen och förhandlingssystemet ska fungera bättre.

Fastighetsägarna GFR har därför frågat representanter från fastighetsbolag hur de tycker att den svenska hyressättningsmodellen fungerar. I svaren framkommer att både privata och allmännyttiga bolag är mycket missnöjda. Nästan tre fjärdedelar av de allmännyttiga bolagen anser att hyressättningssystemet fungerar dåligt.

Med anledning av pågående utredningar om tvistelösningar och lägesfaktorn i hyresförhandlingar har Fastighetsägarna GFR har utfört en enkätundersökning bland fastighetsbolag som äger eller förvaltar 15 eller fler fastigheter. Totalt 159 företag besvarade undersökningen, däribland 55 allmännyttiga bolag. Samtliga bolag är aktiva inom Fastighetsägarna GFR:s geografiska område*.

En överväldigande majoritet av både privata och allmännyttiga bolag anser att det nuvarande hyresförhandlingssystemet fungerar dåligt. Hela 84 procent av de privata bolagen uppger att systemet fungerar på ett otillfredsställande sätt.

Motsvarande andel för allmännyttiga bolag är 73 procent. De flesta privata och allmännyttiga bolagen anser dessutom att Hyresgästföreningen har veto i de årliga hyresförhandlingarna.

Av de allmännyttiga företagen anser en övervägande andel, 42 procent, att en oberoende instans för tvister i årshyresförhandlingar hade varit att föredra framför dagens lösning med en part sammansatt hyresmarknadskommitté.

– Vår undersökning visar att missnöjet med den svenska hyressättningsmodellen är utbrett och omfattande. Det råder stor enighet bland både allmännytta och privata värdar att Hyresgästföreningen har ett veto i årshyresförhandlingarna, säger David Björnberg, omvärldsanalytiker på Fastighetsägarna GFR

Nästan 80 procent av hyresvärdarna anser att deras hyror är lägre än bruksvärdet. Bland bolag verksamma i kommuner med över 100 000 invånare anser över hälften att de flesta hyror är under bruksvärdet.

– Hyror som inte utvecklas i takt med den övriga samhällsekonomin och förhandlingar utan rimliga spelregler slår mot hela hyresmarknaden. Den växande klyftan mellan betalningsvilja och faktisk hyra skapar allt längre bostadsköer, särskilt i våra storstäder. Värst drabbas unga, nyanlända och de som behöver förändra sin livssituation. Behovet av reformer är mycket stort, säger Rikard Ljunggren, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna GFR.

* I Fastighetsägarna GFR ingår Västra Götalands, Värmlands, Hallands, Jönköpings, Kalmar och västra Östergötlands län.