Nyheter

Debatt: ”Såväl marknadshyror som hyresreglering ger problem”

”Tre S-märkta nationalekonomer: Vi föreslår en kompromiss – en linje 2 – för att komma till rätta med problemen i de två alternativen. Dagens system för hyressättning har flera problem. Men marknadshyror skulle öka otryggheten och knappast leda till ökat bostadsbyggande. Vår linje 2 bygger på att låta hyresförhandlingar bli mer lika löneförhandlingar.”

Det skriver Nationalekonomerna Emil Bustos, Nils Lager och Viking Waldén, medlemmar i Social­demokratiska ekonomklubben vid Handelshögskolan i Stockholm i en debattartikel i Dagens Nyheter:

”Det finns flera problem med dagens system:

För det första gynnas de välbärgade hyresgästerna på Södermalm genom att de får låga hyror och ofta chans till att ombilda lägenheter till förmånliga villkor. De som står utanför hyresmarknaden på grund av långa kötider, ofta unga och födda utanför Sverige, hänvisas till en svart andrahandsmarknad med stor otrygghet och mycket höga hyror.

Hyresvärdar ges incitament att genomdriva renoveringar för att höja hyran, utan att någon efterfrågar det. Exempel på detta är installerade handduksvärmare i annars potentiellt billiga lägenheter och lyxiga format på studentlägenheter med hyror som överstiger halva studie­bidraget.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.dn.se/debatt/saval-marknadshyror-som-hyresreglering-ger-problem/