Nyheter

Signalisten miljöcertifieras enligt Svensk Miljöbas

Signalisten har fått förnyad miljöcertifiering enligt standarden Svensk Miljöbas. Certifieringen blev godkänd efter en extern revision som genomförts under våren.  

Signalisten har löpande certifierats enligt denna standard sedan 2014. Ett krav för att certifieras är att kunna visa ett strukturerat, dokumenterat och fungerande miljöarbete mot beställare, leverantörer och andra intressenter.

– Certifieringen är en kvalitetsstämpel som visar att Signalistens långsiktiga hållbarhetsarbete görs på rätt sätt och med rätt inriktning, säger Magnus Nilsson (M), styrelseordförande på Signalisten.

– Vi strävar alltid efter att driva en hållbar utveckling över hela verksamheten socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Arbetet utvecklas ständigt genom att vi alltid gör hållbara val och verkar för att minska vår klimatpåverkan, säger Åsa Rodin, hållbarhetsansvarig på Signalisten.

2019 gick Signalisten med i Allmännyttans klimatinitiativ för att bland annat bidra till en fossilfri allmännytta till år 2030.

Läs mer på:

Allmännyttans klimatinitiativ | Sveriges Allmännytta (sverigesallmannytta.se)