Nyheter

Ny undersökning: Två tredjedelar av svenskarna vill att det ska vara olagligt att tvinga anställda att alltid arbeta från kontoret

Många svenska kontorsarbetare har på grund av pandemin arbetat hemifrån i över ett års tid, och många av dem vill inte tillbaka till det traditionella sättet att arbeta. Det visar en färsk undersökning från It-företaget Okta och undersökningsföretaget Censuswide.

Undersökningen, som omfattar svar från 10 000 europeiska kontorsarbetare, varav fler än 1000 är från Sverige, visar att en betydande majoritet själva vill kunna välja hur och varifrån de ska arbeta i framtiden.

Drygt två tredjedelar av svenskarna (70%) är positiva till lagändringar som skulle förbjuda företag att tvinga anställda att arbeta från kontoret. Drygt 45% anser att vissa yrken, såsom kontorsanställda inom delar av sjukvården, ska undantas från detta och nästan 25% anser att det ska vara olagligt i samtliga fall. De svenska svaren ligger i linje med svaren från kontorsarbetare i andra EU-länder och i Storbritannien. Samtidigt diskuteras det, inte minst på EU-nivå, om och hur anställningsvillkoren ska se ut i framtiden. Exempelvis har flera länder planer på att godkänna ”Rätten att koppla bort” (Right to Disconnect) som en mänsklig rättighet.

– Många svenska kontorsarbetare har respekterat restriktionerna och arbetat hemifrån i över ett års tid, säger Mattias Bolander, Nordenchef på Okta. Undersökningen visar att de själva vill kunna välja hur och varifrån de ska arbeta i framtiden, oavsett om det är att återvända till kontoret, arbeta på distans eller en blandning av dessa. En förändring av lagstiftningen skulle garantera anställda den valfriheten samt pusha organisationer att omvärdera processer och bana väg för bättre arbetsmetoder.

Över en tredjedel (39%) vill antingen arbeta på kontoret fem dagar i veckan eller kan inte sköta sitt arbete utanför kontoret. I en undersökning som Okta genomförde i maj 2020 uppgav 24% att de ville gå tillbaka till kontoret på heltid.

14% av svenska kontorsarbetare vill arbeta hemifrån permanent. Det är en lägre andel än i Storbritannien (19%), men högre än i Nederländerna, där 12% föredrar att alltid arbeta hemifrån. 49% av svenskarna vill ha en blandmodell, där de arbetar vissa dagar på kontoret och andra dagar hemifrån.

De anställdas preferenser överensstämmer inte nödvändigtvis med hur de tror att deras arbetsgivare kommer att agera. Nästan hälften (49%) förväntar sig att deras arbetsgivare erbjuder flexibilitet när restriktioner och rekommendationer lättar. Samtidigt tror 28% att deras arbetsgivare kommer att kräva att de återgår till att alltid arbeta från kontoret, och 19% säger att deras verksamhet inte har diskuterat frågan ännu.

Inför återgången till kontoret står företagen inför den extra utmaningen att se till att arbetsplatsen är helt förberedd. Här skulle 22% av svenskarna känna sig säkrare när de återvänder till kontoret om åtgärder för social distansering infördes, till exempel med längre avstånd mellan skrivbord, skärmar och bås. Denna andel är högre i alla andra länder med Storbritannien i topp på 40%. Genomsnittet är 32%. Den viktigaste åtgärden som företag kan göra för säkerheten på kontoret är att se till att minska antalet personer som befinner på kontoret samtidigt. Det anser 23% skulle kännas tryggare.