Nyheter

Zynka Group digitaliserar Atrium Ljungbergs fastighetsbestånd

Zynka Group har efter ett mycket lyckat pilotprojekt sommaren 2020 fått i uppdrag att digitalisera förvaltningsunderlaget för Atrium Ljungbergs fastighetsbestånd i Göteborg.

Rent praktiskt innebär detta att Zynka Group med laserskanning och 360-fotografering inventerar byggnaden – för att sedan utifrån detta underlag uppdatera och/eller ta fram uppdaterade ritningar och modeller på byggnaderna. Zynka Group kommer att leverera allt underlag digitalt, som en digital tvilling i den egna plattformen Digital Buildings.

– Vi är mycket glada att få fortsätta vårt samarbete med Atrium Ljungberg. Och det är roligt att se att det pilotprojekt vi startade förra sommaren utvecklas vidare. Nu ser vi fram emot att leverera i en ännu större skala och genom att digitalisera Atrium Ljungbergs fastighetsbestånd – generera ännu fler och nya mervärden som den digitala tvillingen kan möjliggöra, säger Martin Tomasson, på Zynka Group.

Med plattformen Digital Buildings och den digitala tvillingen ser Atrium Ljungberg stora möjligheter att digitalisera sina processer och hitta nya värden – i allt från ombyggnationer till hyresgästkommunikation och kostnadsbesparingar i drift och förvaltning.