Nyheter

Nytt partnerskap ska stärka Stockholms attraktivitet, innovationsförmåga  och konkurrenskraft

Schneider Electric och Stockholms Handelskammare ingår partnerskap i syfte att stärka och rusta huvudstadens attraktivitet, innovationsförmåga  och konkurrenskraft. Tillsammans med flera andra experter och ledande aktörer ska partnerskapet bidra till att utveckla Stockholm till en ännu bättre, smartare och mer hållbar plats efter pandemin.

Partnerskap för Stockholm är ett initiativ från Stockholms Handelskammare. Tillsammans med strategiskt viktiga företag och experter ska ett antal centrala frågor som rör storstadsregionen utforskas för att ge huvudstaden bästa möjliga nystart efter pandemin. Schneider Electric kommer bland annat vara drivande i frågor som rör utvecklingen av den smarta staden.

– Schneider Electrics huvudfokus är att säkerställa att hållbarhetsfrågan i den byggda miljön får en central roll både i debatten och de gemensamma initiativen. Bland annat genom förutsättningar som digitalisering, elektrifiering och energieffektivisering. Vi kommer dela med oss av kunskap och erfarenheter av smarta lösningar för fastigheter, bostäder, datacenter, elnät och övrig infrastruktur som kan göra Stockholm till en mer hållbar stad, säger Charlie Timmermann, vd på Schneider Electric Sverige.

Ambitionen är att bidra till ökad kunskap och samverkan inom huvudstadsregionen, men förhoppningen är att arbetet även ska bidra till utveckling i hela Sverige genom kunskapsdelning och goda exempel. Förutom Schneider Electric deltar 17 andra företag. För att lyfta flera aspekter och tillsammans staka ut vägen framåt kommer partnerföretagen och representanter från politiken, akademin och civilsamhället bland att bjudas in till rundabordssamtal och seminarier.

– För att Stockholm ska få den renässans staden behöver efter ett mörkt år krävs nytänkande, mod och ledarskap – men också att samhällets olika aktörer krokar arm med varandra i nya konstellationer. Därför har Stockholms Handelskammare lanserat Partnerskap för Stockholm. Vi är väldigt stolta över att ha med oss Schneider Electric som partner – ett bolag som spelar en viktig roll i omställningen till ett mer hållbart samhälle – när vi nu tillsammans stakar ut en riktning framåt för vår huvudstad, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare.

Satsningen pågår till och med december 2021.